Praca

Praca

MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA W WIELICZCE
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

ASYSTENT MUZEALNY
W DZIALE WYDAWNICTW

ZADANIA WYKONYWANE NA STANOWISKU:
·         praca stacjonarna w siedzibie muzeum
·         redagowanie i adiustowanie tekstów przeznaczonych do publikacji
·         współpraca z autorami tekstów
·         dbanie o właściwy przepływ informacji i materiałów redakcyjnych
·         współpraca z innymi działami w muzeum
·         uczestnictwo w konferencjach organizowanych przez muzeum

WYMAGANIA:
·         doświadczenie w redagowaniu i korekcie tekstów o charakterze naukowym i popularyzatorskim
·         bardzo dobra znajomość zasad pisowni, interpunkcji i poprawnej polszczyzny
·         wykształcenie wyższe kierunkowe filologiczne, najlepiej filologia polska
·         biegła znajomość języka angielskiego w piśmie i mowie
·         bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
·         dobra organizacja pracy i dotrzymywanie ustalonych terminów
·         umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej
·         wysokie umiejętności interpersonalne, kultura osobista

MILE WIDZIANE:
·         znajomość tematyki  i terminologii górniczej
·         wykaz opracowanych publikacji

WARUNKI PRACY:
·         zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury
·         stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
·         wymiar zatrudnienia: pełny etat
·         możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych

WYMAGANE DOKUMENTY, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
·         CV
·         list motywacyjny
·         inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wiedzę, doświadczenie lub umiejętności
·         kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
·         zgoda na przetwarzanie danych i klauzula informacyjna, która jest załącznikiem do oferty

Prosimy o zawarcie w liście motywacyjnym oraz w  CV klauzuli:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby tej rekrutacji. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka lub drogą elektroniczną na adres: m.kalemba@muzeum.wieliczka.pl, w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 26 kwietnia 2024r. z dopiskiem : „Oferta pracy do Działu Wydawnictw”.

Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Oferty nadesłane po upływie wskazanego terminu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji do Działu Wydawnictw. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Praktyki studenckie

Oferta praktyk w MŻKW jest skierowana do studentów uczelni wyższych.

Co jest potrzebne do odbycia praktyk?
  • zgoda uczelni na odbycie praktyki,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki.

Jakie dokumenty należy złożyć w Dziale Pracowniczym  MŻKW?
  • podanie w sprawie przyjęcia na praktykę,
  • zaświadczenia ze szkoły lub uczelni potwierdzającego status studenta,
  • program praktyki.

Regulamin praktyk znajduję się tutaj: Regulamin Praktyk

Regulamin praktyk studenckich

Wolontariat

Aktualnie Muzeum nie poszukuje wolontariuszy.