Praca

Praca

MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA W WIELICZCE
NIE POSIADA WOLNYCH ETATÓW

Praktyki studenckie

Oferta praktyk w MŻKW jest skierowana do studentów uczelni wyższych.

Co jest potrzebne do odbycia praktyk?
  • zgoda uczelni na odbycie praktyki,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki.

Jakie dokumenty należy złożyć w Dziale Pracowniczym  MŻKW?
  • podanie w sprawie przyjęcia na praktykę,
  • zaświadczenia ze szkoły lub uczelni potwierdzającego status studenta,
  • program praktyki.

Regulamin praktyk znajduję się tutaj: Regulamin Praktyk

Regulamin praktyk studenckich

Wolontariat

Aktualnie Muzeum nie poszukuje wolontariuszy.