Dotacje z środków MKiDN

ORGANIZACJA II MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI MUZEÓW GÓRNICZYCH

Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Dotacja celowa
Nazwa zadania: Organizacja II Międzynarodowej Konferencji Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych Wieliczka-Zabrze 2023
Dofinansowanie: 600 000 zł
Całkowita wartość: 1 184 212 zł


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWO-TOWAROWEGO

Muzeum otrzymało Dotację Celową od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na specjalnie dostosowany samochód do przewożenia zbiorów. To krok naprzód dla naszej instytucji, który umożliwi jeszcze lepszą opiekę nad dziedzictwem kulturowym i historycznym.

MODERNIZACJA KOMPLEKSU ZAMKOWEGO

Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Nazwa zadania: Modernizacja Kompleksu Zamkowego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka – Zamek Środkowy i Południowy

Aktualna kwota dofinansowania: 10 008 000
Szacowana całkowita wartość inwestycji: 41 159 000

Opis:  W ramach inwestycji powstało podziemne połączenie pod dziedzińcem obu budynków, umożliwiające także osobom na wózkach komunikację pomiędzy windami, które będą w obu budynkach. Pod ziemią znajdzie się także węzeł sanitarny. Przeprowadzono także badania archeologiczne. Przestrzeń muzealna zostanie powiększona, aż trzykrotnie. Do tej pory dostępny dla zwiedzających był jedynie Zamek Środkowy, po remoncie dołączą do niego także sale Zamku Północnego. W jego wnętrzach powstanie nowoczesna wystawa stała „Solny klejnot w koronie” opowiadająca o dziejach soli.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ZAKUP DZIEŁA SZTUKI - BAROKOWEGO SREBRNEGO NACZYNIA

Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Nazwa zadania:
Zakup dzieła sztuki - barokowego srebrnego naczynia reprezentacyjnego (solniczka) w formie kura – koguta z ruchomymi skrzydłami – w ramach powiększenia kolekcji Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce.

Aktualna kwota dofinansowania: 300 000 zł


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Nazwa zadania: Modernizacja Zabytkowego Budynku (Dawnego Sądu Grodzkiego) Dla Potrzeb Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

Aktualna kwota dofinansowania: 19 133 000,00
Szacowana całkowita wartość inwestycji: 27 144 000,00

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU DAWNEGO SĄDU GRODZKIEGO

Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Nazwa zadania: Modernizacja Zabytkowego Budynku (Dawnego Sądu Grodzkiego) Dla Potrzeb Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

Aktualna kwota dofinansowania: 19 133 000,00
Szacowana całkowita wartość inwestycji: 27 144 000,00

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.