Kontakt

Biuro Obsługi Zwiedzających Muzeum

12 278-58-49

info@muzeum.wieliczka.pl

Biuro mieści się nieopodal bocznego wejścia do szybu Daniłowicza. Można tam uzyskać dodatkowe informacje, kupić wydawnictwa i pamiątki oraz zarezerwować zwiedzanie Zamku Żupnego.  

Czynne w godzinach 9.00 – 17.00


Sekretariat

Paulina Cebula – kierownik
Katarzyna Żywotko-Rogala
Katarzyna Kurowska
tel.: +48 12 289 16 11
fax: +48 12 278 30 28
e-mail: sekretariat@muzeum.wieliczka.pl

Sklep

tel.: + 48 12 289 16 36
e-mail: sklep@muzeum.wieliczka.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

tel.: +48 12 289 16 29
e-mail: iodo@muzeum.wieliczka.pl

Adres siedziby

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
32-020 Wieliczka, ul. Zamkowa 8
NIP: 683-000-01-56
REGON: 000276080

tel.: +48 12 278-32-66
tel.: +48 12 422-19-47

Adres do korespondencji

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
32-020 Wieliczka, ul. Daniłowicza 12

Zamek Żupny

Muzeum Żup Krakowskich
32-020 Wieliczka
ul. Zamkowa 8

Muzeum w Kopalni Soli

Muzeum Żup Krakowskich
32-020 Wieliczka
ul. Zamkowa 8