Zaplanuj wizytę

Komora Modena Komora Russegger V Komora Maria Teresa II Russegger VI Komora Russegger II Aleksandrowice I Komora Miejska Komora Wisła Kaplica św. Kingi Komora Erazma Barącza Komora Michałowice Komora Kazimierza Wielkiego Komora Mikołaja Kopernika Komora Saurau Zamek Żupny

TRASA TURYSTYCZNA

TRASA MUZEUM

Jedna z dwóch tras, obok Trasy Muzeum wchodzących w skład biletu do kopalni soli. Trasa wiedzie przez chodniki i komory położone na głębokości od 64 do 135 metrów (poziomy I-III). Zwiedzanie rozpoczyna się zejściem lub zjazdem szybem Daniłowicza, zgłębionym w latach 1635-42.

Trasa Turystyczna to chodniki, komory, kaplica św. Kingi oraz malownicze jeziorka, pochylnie i przejścia o łącznej długości 2,2 km.

Szczególnym walorem trasy są efekty widokowe i przestrzenne sprawiające duże wrażenie na zwiedzających. Całość stanowi rodzaj dobrze skomponowanego skansenu górniczego, zaadaptowanego do celów turystycznych.

Czas zwiedzania

ok. 2 godzin

Długość Trasy

2.2 km

Głębokość Trasy

64-135 metrów

Bilet

Wspólny z Trasą Muzeum

Link do strony

Na Trasę Muzeum składa się 15 wystaw stałych, 2 rezerwaty górnicze, sala wystaw czasowych oraz multimedialna kaplica Jana Pawła II. W sumie ok. 2500 zabytków zlokalizowanych w 18 komorach na III poziomie kopalni soli na trasie o długości ok. 1.5 km. Można ją zwiedzić w ramach biletu do kopalni soli po przejściu Trasy Turystycznej i krótkiej przewie.

Ważniejsze wystawy stałe: Geologia złóż solnych Polski, Żupy krakowskie – przedsiębiorstwo królewskie, Urządzenia i sprzęt do transportu pionowego, Warzelnictwo solne i odwadnianie kopalni, Sprzęt do transportu poziomego i pochylnianego, Mechanizacja robót górniczych, Turystyka w kopalni wielickiej, Historia miasta górniczego Wieliczki, Kierat do transportu pionowego, Sacrum w dziedzictwie solnym, Tradycje górnicze.

Czas zwiedzania

ok. 1 godz.

Długość Trasy

1.5 km

Głębokość Trasy

135 metrów

Liczba komór

18

Bilet

X
pliki cookies

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Istnieje możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień przeglądarki.