O nas

Biblioteka i czytelnia

W zawiązku z trwającym remontem Zamku Żupnego, archiwum oraz biblioteka są nieczynne. Kwerendy również nie są prowadzone.
Biblioteka liczy ponad 17.000 woluminów, w skład których wchodzą książki, czasopisma i multimedia. Ma ona charakter naukowy, a jej profil jest związany z charakterem Muzeum. Księgozbiór tworzą publikacje związane m.in. z górnictwem, geologią, muzealnictwem, konserwacją, archeologią, historią, historią sztuki i etnografią. Wśród nich szczególnie cenne to zbiór starodruków (ponad 80 sztuk). Najstarszy z nich to „Kosmografia” Sebastiana Münstera z 1564 r. Istotną częścią zasobu jest księgozbiór przejęty po Bibliotece Salinarnej, działającej przy Żupie Solnej w XIX i na pocz. XX w., liczący ok. 2000 woluminów, często unikalnych tytułów.

Pomoce archiwalne – drukowane katalogi zbiorów:

K. Dziwik, Katalog dokumentów Muzeum Żup Krakowskich z lat 1492-1777, Wieliczka 1979
K. Dziwik, Katalog rękopisów Muzeum Żup Krakowskich z lat 1518-1971, Wieliczka 1988
M. Marynowski, L. Rzepka, Inwentarz Akt Salinarnych Wieliczki i Bochni z lat 1772-1918 Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, Wieliczka 2004

Działu Archiwum i Biblioteki

Marta Ajkowska-Mazur
m.ajkowska@muzeum.wieliczka.pl
12 289 16 34

Monika Kempa
m.kempa@muzeum-wieliczka.pl
12 289 16 69

Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce

Ukazujące się od 1965 r. czasopismo naukowe zatytułowane „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce” jest jedynym w kraju, a zarazem jednym z kilku w świecie, periodykiem poświęconym wyłącznie problematyce dziejów solnictwa oraz tematyce kultury materialnej górnictwa. Od początku „Studia i Materiały…” służą prezentacji naukowych dokonań pracowników merytorycznych Muzeum – choć nie tylko, redakcja chętnie udostępnia łamy wydawnictwa wybitnym znawcom z różnych dziedzin problematyki solnej – także z innych instytucji naukowo-badawczych.

Wydawnictwa zawierają opracowania syntetyczne oraz źródłowe związane z szeroko rozumianymi dziejami solnictwa na ziemiach polskich w tym również rozprawy doktorskie i habilitacyjne z zakresu geologii, archeologii oraz historii warzelnictwa solnego. Wyczerpujące wykorzystanie materiałów źródłowych pozwoliło zespołowi autorskiemu na kompleksowe przedstawienie wszystkich ważniejszych aspektów warzelnictwa i górnictwa solnego Wieliczki i Bochni. Publikowane artykuły mają charakter ponadregionalny i wielokierunkowy, osiągnięty dzięki długoletniej współpracy z placówkami o podobnym profilu zarówno w kraju jak i za granicą.

Czasopismo naukowe „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce” jest indeksowane w bazach: ICI Journals Master List za rok 2015, Index Copernicus, POL-index, PBN.

Szczegółowe informacje o publikacji „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce” dostępne są na stronie: http://www.smdz.pl

.

X
pliki cookies

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Istnieje możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień przeglądarki.