O nas

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, w myśl statutowych założeń, w sposób szczególny kieruje swoje działania do lokalnej społeczności przekazując w rozmaitej formie zgromadzoną wiedzę dotyczącą przeszłości Wieliczki.

Towarzystwo powstało inicjatywy Muzeum zostało powołane Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Żup Krakowskich, zrzeszające wszystkich zainteresowanych historią miasta, prowadzonymi przez pracowników naukowych muzeum badaniami oraz bieżącymi wydarzeniami kulturalnymi. Prezesem Towarzystwa jest Magdalena Waśniowska-Nowak.

Obecnie Towarzystwo liczy ponad 100 członków, dla których organizowane są comiesięczne spotkania (w przedostatnie środy miesiąca) w wielickim Zamku Żupnym oraz wycieczki integracyjne i krajoznawcze.
ZARZĄD TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA

ma zaszczyt zaprosić na:

VIII WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA
W ŚRODĘ 27 LISTOPADA 2019 ROKU O GODZ. 17:00

W przypadku braku wymaganej ilości 50% członków, zebranie odbędzie się w II terminie po upływie ½ godziny od wyznaczonego terminu, tj. po godzinie 17:30.

Uchwały podejmowane w II terminie będą ważne bez względu na ilość członków obecnych na zebraniu.

Proponowany porządek zebrania:
1.     Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2.     Wybór protokolanta i komisji skrutacyjnej.
3.     Sprawozdanie z działalności Towarzystwa za ostatnią kadencję.
4.     Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
5.     Dyskusja oraz składanie wniosków dotyczących programu działania.
6.     Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
7.     Uchwalenie kierunków działania Towarzystwa na następną kadencję.
8.     Wolne wnioski.
9.     Zakończenie obrad    
     
Magdalena Waśniowska-Nowak
Prezes Towarzystwa

Program spotkań Towarzystwa na rok 2019

20.02 – „Działalność Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w roku 2018 r. i plany na rok 2019” Dyrektor Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka – Jan Godłowski

20.03  – „Sól w Biblii” – Remigiusz Wierzbicki

24.04 – „Pożary wielickie do 1914” – Iwona Pawłowska-Pich

22.05 – „Inwentaryzacja wyrobisk zabytkowego rejonu wielickiej kopalni soli w latach 2017-2018” – Marek Skubisz, Józef Charkot

19.06 – „Storytelling w instytucjach kultury” – Magdalena Waśniowska-Nowak

Przerwa wakacyjna

18.09 – „Lecznictwo w Kopalni Soli Wieliczka – tradycja i współczesność”- Magdalena Kostrzon, Uzdrowisko Kopalnia Soli Wieliczka

23.10 – "Wieliczka 1785. Wieliczka na wielkich arkuszach" - Marek Skubisz, prelekcja połączona ze zwiedzaniem wystawy

27.11 – Walne zebranie członków TPMŻKW

18.12 – „W blasku światła. Sposoby oświetlenia domów, przestrzeni publicznej i kopalni na przełomie wieku XIX I XX”– prelekcja połączona ze zwiedzaniem wystawy czasowej – Urszula Mróz

Warunki członkostwa

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Towarzystwa Przyjaciół Muzeum prosimy o kontakt e-mailowy: towarzystwomzkw@gmail.com lub telefoniczny pod numerem 12 289 16 44 lub 730 854 964.

Opłata członkowska wynosi 24 zł za rok.
Numer konta do wpłat składek: 14 8619 0006 0010 0200 5353 0001
Bank Spółdzielczy w Wieliczce, ul. Kilińskiego 2, 32-020 Wieliczka

Przy przelewie proszę podać imię nazwisko i adres wpłacającego a w tytule:
opłata członkowska za dany rok. 
Adresat – Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka

Zarząd

Prezes Magdalena Waśniowska-Nowak
Wiceprezes ds. finansowych Andrzej Mogilański 
Wiceprezes ds. organizacyjnych Jerzy Sobeńko
Sekretarz – Agnieszka Trzepiotowska
Członek zarządu – Barbara Tworzydło
Członek zarządu – Wanda Adamska
Członek zarządu – Maria Gurgul
X
pliki cookies

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Istnieje możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień przeglądarki.