O nas

Studia i Materiały do Dziejów Żup w Polsce

Ukazujące się od 1965 r. czasopismo naukowe zatytułowane „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce” jest jedynym w kraju, a zarazem jednym z kilku w świecie, periodykiem poświęconym wyłącznie problematyce dziejów solnictwa oraz tematyce kultury materialnej górnictwa. Od początku „Studia i Materiały…” służą prezentacji naukowych dokonań pracowników merytorycznych Muzeum – choć nie tylko, redakcja chętnie udostępnia łamy wydawnictwa wybitnym znawcom z różnych dziedzin problematyki solnej – także z innych instytucji naukowo-badawczych.

Dotychczas ukazały się XXXIV tomy, które zawierają opracowania syntetyczne oraz źródłowe związane z szeroko rozumianymi dziejami solnictwa na ziemiach polskich w tym również rozprawy doktorskie i habilitacyjne z zakresu geologii, archeologii oraz historii warzelnictwa solnego. Wyczerpujące wykorzystanie materiałów źródłowych pozwoliło zespołowi autorskiemu na kompleksowe przedstawienie wszystkich ważniejszych aspektów warzelnictwa i górnictwa solnego Wieliczki i Bochni. Publikowane artykuły mają charakter ponadregionalny i wielokierunkowy, osiągnięty dzięki długoletniej współpracy z placówkami o podobnym profilu zarówno w kraju jak i za granicą.

Czasopismo naukowe „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce” jest indeksowane w bazach: ICI Journals Master List za rok 2015, Index Copernicus, POL-index, PBN.


Szczegółowe informacje o publikacji „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce” dostępne są na stronie: www.smdz.pl

Recenzenci

„Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”/ „Studies and Materials for the history of the saltworks in Poland” – tom XXXIV /volume XXXIV

Dr Alicja Soćko-Mucha
Dr Maria Wąchała-Skindzier                                                              
Prof. Krzysztof Bukowski
Prof. Maciej Pawlikowski                                                        
Dr hab. Piotr Włodarczak
Prof. zw. dr hab. Paweł Valde-Nowak
Dr Aleksandra Arkusz
Dr hab. Andrzej Synowiec


„Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce. Studies and Materials for the history of the saltworks in Poland” – tom/volume XXXIII

· Prof. dr hab. Wojciech Blajer, Uniwersytet Jagielloński
· Marcin Czarnowicz, Uniwersytet Jagielloński
· Prof. dr hab. Renata Madyda-Legutko, Uniwersytet Jagielloński
· Dr hab. Marek Nowak, Uniwersytet Jagielloński
· Prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak, Uniwersytet Jagielloński


„Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce. Studies and Materials for the history of the saltworks in Poland” – tom/volume XXXII

· Dr Aleksandra Arkusz, Uniwersytet Jagielloński
· Dr hab. inż. Krzysztof Bukowski, Akademia Górniczo-Hutnicza
· Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski, Uniwersytet Jagielloński
· Dr hab. Marek Nowak, Uniwersytet Jagielloński
· Prof. dr hab. inż. Maciej Pawlikowski, Akademia Górniczo-Hutnicza
· Prof. dr hab. Jacek Pielas, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
· Dr hab. Andrzej Synowiec, Uniwersytet Jagielloński
· Prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak, Uniwersytet Jagielloński


„Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce” – tom XXXI

Recenzenci artykułów naukowych:
· Dr Aleksandra Arkusz, Uniwersytet Jagielloński
· Dr Magdalenia Białonowska, Ośrodek Badań Historycznych Zamek Królewski w Warszawie
· Dr hab. inż. Krzysztof Bukowski, Akademia Górniczo-Hutnicza
· Dr Barbara Ciciora-Czwórnóg, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
· Dr hab. Grzegorz Czapowski, Państwowy Instytut Geologiczny
· Dr inż. Zenon Duda, Akademia Górniczo-Hutnicza
· Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski, Uniwersytet Jagielloński
· Dr Marzena Lemanowicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
· Prof. dr hab. Eligiusz Małolepszy, Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
· Prof. dr hab. Jerzy Z. Pająk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
· Dr Renata Pater, Uniwersytet Jagielloński
· Prof. dr hab. inż. Maciej Pawlikowski, Akademia Górniczo-Hutnicza
· Prof. dr hab. Jacek Pielas, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
· Dr Adam Świątek, Uniwersytet Jagielloński


„Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce” – tom XXX

Dr Aleksandra Arkusz, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. inż. Krzysztof Bukowski, Akademia Górniczo-Hutnicza
Dr Barbara Ciciora-Czwórnóg, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof. dr hab. Jerzy Z. Pająk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Prof. dr hab. inż. Maciej Pawlikowski, Akademia Górniczo-Hutnicza
Prof. dr hab. Jacek Pielas, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr Andrzej Synowiec, Uniwersytet Jagielloński

Redakcja i rada naukowa

(ISSN 0137-530X, e-ISSN 2450-792X, INDEX COPERNICUS ICV 2020: 56,88)

Skład Rady Naukowej:
Prof. dr  hab. inż. Bronisław Barchański (Akademia Górniczo-Hutnicza)
Dr Zbigniew Beiersdorf (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. dr hab. Piotr Franaszek  (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. dr hab. inż. Aleksander Garlicki (Akademia Górniczo-Hutnicza)
Prof. dr hab. Jacek Purchla ( Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia Umiejętności,  Polski Komitet ds. UNESCO,  Comité international d’histoire de l’art (CIHA), International Scientific Committee on the Theory and Philosophy of Conservation and Restoration of Cultural Property (Komitet Teorii ICOMOS),  European Heritage Label,  Komitet Doradczy Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh,  Österreichisches Ost- und Südeuropa Institut w Wiedniu, Polski Komitet ds. UNESCO,  Katedra Dziedzictwa Europejskiego)
Prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Institut für Ur- und Frühgeschichte Univ. Erlangen-Nürnberg, Institut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalters, Universität Tübingen, Uniwersyt w Kolonii)
Prof. dr hab. Andrzej J. Wójcik (Instytut Historii Nauki PAN, International Commission on the History of Geological Sciences of IUGS – INHIGEO, International Council of Museum – ICOM, International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage – TICCIH)


Komitet Redakcyjny:
Dr Zbigniew Beiersdorf (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. dr hab. Piotr Franaszek (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. dr hab. inż. Aleksander Garlicki (Akademia Górniczo-Hutnicza)
Dr Barbara Konwerska (Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka)

Skład Redakcji:
Redaktor Naczelny: Jan Godłowski
Sekretarz Redakcji: Elżbieta Bednarowska
Redakcja: Józef Charkot, Małgorzata Piera, Lillianna Jagielska
Redaktor Językowy: Grażyna Zagórny


© Copyright by Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
Wersja drukowana czasopisma jest jego wersją pierwotną
ISSN 0137-530 X
e-ISSN 2450-792X
Nr Rej.Pr. 2967Adres redakcji:
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
32-020 Wieliczka
ul. Zamkowa 8
wydawnictwa@muzeum.wieliczka.pl
Nakład 400 egz.

Studia i materiały online t. XXXV

TOM XXXV - pełen teskt
Rok wydania: 2021
 • Artykuł I BACHMISTRZOSTWA WIELICKIE I BOCHEŃSKIE W ŚREDNIOWIECZU
 • Artykuł II GÓRNICZE METODY ZABEZPIECZANIA WYROBISK KOPALŃ WIELICZKI I BOCHNI PRZED ZAGROŻENIEM ZAWAŁOWYM
 • Artykuł III KSIĘGI I DYPLOMY OKOLICZNOŚCIOWE Z XIX I XX WIEKU W ZBIORACH MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA Bibliografia
 • Artykuł IV SZEŚĆ RZEŹB Z SERII GÓRNIKÓW MANUFAKTURY PORCELANY W MIŚNI ZE ZBIORÓW MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA – HISTORIA I BADANIA
 • Artykuł V ZABYTKI SCHYŁKOWO-PALEOLITYCZNE I MEZOLITYCZNE W ZBIORACH MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA

Studia i materiały online t. XXXIII

TOM XXXIII - pełny tekst

Rok wydania: 2019


 • Artykuł I OŚRODEK WARZELNICZY LUDNOŚCI KULTURY ŁUŻYCKIEJ W BARYCZY– NOWE SPOJRZENIE NA MATERIAŁY ARCHIWALNE.
 • Artykuł II MATERIAŁY KULTURY CERAMIKI WSTĘGOWEJ RYTEJ ZE STANOWISKA ZAKRZÓW 8, GM. NIEPOŁOMICE.
 • Artykuł III OD EPOKI BRĄZU PO OKRES WĘDRÓWEK LUDÓW – ZABYTKI ZE STANOWISKA 8 W ZAKRZOWIE, GM. NIEPOŁOMICE
 • Artykuł IV EPIZOD WIELKIEJ WOJNY UCHWYCONY W TRAKCIE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH WIELOKULTUROWEGO STANOWISKA NR 8 W ZAKRZOWIE, GM. NIEPOŁOMICE.
 • Artykuł V BADANIA ARCHEOLOGICZNE PROWADZONE PRZEZ MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA W ROKU 2017

Studia i materiały online t. XXXII

TOM XXXII- pełny tekst
Rok wydania: 2017

Artykuł I OPIS TRASY TURYSTYCZNEJ KOPALNI SOLI WIELICZKA W ŚWIETLE OPRACOWANIA JANA NEPOMUCENA ORAZ LUDWIKA EMANUELA HRDINÓW Z 1842 ROKU
Artykuł I Bibliografia
Artykuł II MIERNICZE I KARTOGRAFICZNE DOWODY W SPORZE O KOPALNIĘ W SIERCZY
Artykuł II Bibliografia
Artykuł III PLAC SOLNY WE WROCŁAWIU
Artykuł III Bibliografia
Artykuł IV CHARAKTERYSTYKA ZABYTKÓW KRZEMIENNYCH Z WIELOKULTUROWEGO STANOWISKA ZAKRZÓW 8, GM. NIEPOŁOMICE
Artykuł IV Bibliografia
Artykuł V BADANIA ARCHEOLOGICZNE PROWADZONE PRZEZ MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH W  ROKU 2016

Studia i materiały online t. XXXI

TOM XXXI - pełny tekst 
Rok wydania: 2016

 • Artykuł I KAZIMIERSKI–PODGÓRSKI SKŁAD SOLNY (XVI–XIX w.)
 • Artykuł II Z DZIEJÓW SPORTU W WIELICZCE W LATACH 1892 – 2015
 • Artykuł III UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE I PRAWNO–ORGANIZACYJNE GÓRNICZO–KONSERWATORSKIEGO ZABEZPIECZANIA ZABYTKOWYCH WYROBISK KOPALNI BOCHEŃSKIEJ
 • Artykuł IV ZŁOŻA SOLI W POLSCE W UJĘCIU PRZEGLĄDOWYM
 • Artykuł V KOŁOWE ŚRODKI TRANSPORTU KOPALNIANEGO. ZARYS PROBLEMATYKI
 • Artykuł VI EDUKACJA W MUZEUM – MIĘDZY TEORIĄ A DOŚWIADCZENIEM 
 • Artykuł VII ZBIORY RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO, MILITARIÓW I MALARSTWA OBCEGO RODZINY NIEDZIELSKICH
 • Artykuł VIII SŁUŻBOWO I PRYWATNIE. ZNANI I NIEZNANI GOŚCIE W BOCHEŃSKIEJ ŻUPIE SOLNEJ (DO 1995 R.)

Studia i materiały online t. XXX

TOM XXX - pełny tekst
Rok wydania: 2015

 • Artykuł I PRZEMIANY OTOCZENIA NADSZYBIA SZYBU DANIŁOWICZA I PARKU KINGI W WIELICZCE
 • Artykuł II  ZASŁUGI JOHANNA GOTTFRIEDA BORLACHA DLA ROZWOJU GÓRNICTWA I WARZELNICTWA SOLNEGO NA TERENIE SAKSONII I MAŁOPOLSKI
 • Artykuł III  NADZÓR STAROSTWA GÓRNICZEGO W KRAKOWIE NAD KOPALNIA SOLI W WIELICZCE W LATACH 1872-1918
 • Artykuł IV  ZAGROŻENIE METANOWE W KOPALNI WIELICKIEJ
X
pliki cookies

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Istnieje możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień przeglądarki.