O nas

Konferencja Muzeów Górniczych 2023

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w dniach 22-25 maja 2023 organizuje II Międzynarodową Konferencję Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych (ICMUM2023). Do współorganizowania konferencji organizator zaprosił tradycyjnie Kopalnię Soli Wieliczka S.A., a także Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Konferencja odbędzie się, a obrady i wydarzenia towarzyszące zostaną zorganizowane w kopalniach soli i węgla oraz historycznych obiektach naziemnych, należących do tych instytucji w Wieliczce i Zabrzu.
Konferencja będzie kontynuacją czterodniowej konferencji ICMUM2018, która została zorganizowana wraz z Kopalnią Soli Bochnia w listopadzie 2018 roku. W poprzedniej konferencji wzięło udział ponad 100 uczestników z 18 państw (Austrii, Belgii, Chorwacji, Francji, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Włoch, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych). Reprezentowali oni muzea podziemne w kopalniach różnorodnych surowców: soli, węgla, srebra i złota, miedzi, żelaza, rtęci, cynku i ołowiu oraz łupka. Zgodnie z hasłem wydarzenia „Spotkajmy się i wymieńmy doświadczeniami!”, konferencja posłużyła uczestnikom do wzajemnego poznania się, podzielenia wiedzą praktyczną, była też okazją do pochwalenia się swoimi sukcesami na forum fachowców. Na konferencji obecne były międzynarodowe organizacje takie jak: UNESCO, TICCIH, ICOM, ICOMOS. Ich przedstawiciele zasiedli w Komitecie Honorowym i Naukowym konferencji. Gośćmi wydarzenia była m.in. Suay Aksoy – Prezydent ICOM czy Peter Debrine – zarządzający kluczowymi projektami w UNESCO. Miało to związek z rocznicami celebrowanymi podczas konferencji m.in. 40-lecia wpisania Kopalni Soli Wieliczka na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Uczestnicy konferencji byli pod ogromnym wrażeniem kopalń soli, w których odbywały się obrady i wizytacje. Podkreślali oni wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny wydarzenia, a także sugerowali konieczność zorganizowania kolejnego spotkania. Wydarzenie z pewnością przyczyniło się do integracji międzynarodowego środowiska muzeów górniczych.

Mottem planowanej konferencji ICMUM 2023 (skrót od International Conference of Mining and Underground Museums) jest „Mining Heritage = Human Heritage”. W trakcie obrad opowiemy jak bardzo górnictwo przyczyniło się do rozwoju ludzkiej cywilizacji, jak ważne jest zachowanie tego dziedzictwa na całym świecie. Zastanowimy się, jak możemy przyczynić się do właściwego i pozytywnego postrzegania tego dziedzictwa przez zwiedzających obiekty górnicze i ogół społeczeństwa. Podkreślimy przy okazji prekursorską rolę Polski w ochronie podziemnego górnictwa (pierwsze rozporządzenie Prezydenta RP o uznaniu historycznych kopalń za zabytki zostało wszak wydane już w 1928 roku) Przedstawimy dotychczasowe dokonania: cztery kopalnie wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, najliczniej odwiedzana kopalnia na świecie z prawie 2 milionami turystów rocznie, kilkadziesiąt kopalń turystycznych i muzeów górniczych udostępnionych w Polsce zwiedzającym.

W Wieliczce i Zabrzu planowane jest kilka sesji tematycznych dotyczących m.in. 
- badań archeologii industrialnej w kopalniach i tworzeniu dzięki tym odkryciom nowych ekspozycji,
 - finansowaniu, organizacji i funkcjonowaniu podziemnych wyrobisk turystycznych oraz związanym z tą tematyką zagadnieniom prawnym,
 - szansom obiektów górniczych na koleje wpisy na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, w tym przegląd miejsc wpisanych w ostatnich latach i do wpisu aspirujących,
- zabezpieczaniu, rewitalizacji i ochronie konserwatorskiej wyrobisk górniczych i artefaktów,
 - tworzeniu narracji w kopalniach (organizacja ekspozycji, multimedia, budowanie opowieści o miejscu, atrakcyjność przekazu w dobie VR),
 - organizacji masowej turystyki w kopalniach, związanych z tym wyzwaniom i ograniczeniom,
 - nowym funkcjom kopalń (kultura i rozrywka, sport i rekreacja, nauka i lecznictwo)
 - kształtowaniu otoczenia kopalń – najlepsze przykłady skansenów i wiosek górniczych na świecie.


Planowany jest udział ok. 100-150 uczestników oraz wygłoszenie ok. 40 referatów. Przygotujemy prezentację posterową, na której będą mogli się pokazać wszyscy uczestnicy spotkania. Językiem konferencji będzie j. angielski, ale zapewnimy również tłumaczenia symultaniczne z innych języków. Tak jak poprzednio, planowane jest wydanie publikacji Coference Proceedings, zawierającej pełne wersje referatów, która będzie potem rozpowszechniana na całym świecie. Konferencja posiada również swoją stronę internetową www.icmum.pl 


Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa i współpracy we wszelkich formach, które zostały wymienione powyżej.


RELACJA Z KONFERENCJI 2018: 

Składy komitetów

KOMITET HONOROWY:
1. Dr Jarosław Sellin – Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Sekretarz Stanu, Generalny Konserwator Zabytków – Przewodniczący
2. Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego
3. Prof. Dr Meinrad Maria Grewenig – Przewodniczący Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH)
4. Prof. dr hab. Michał Kleiber – Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO
5. Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski
6. Małgorzata Mańka- Szulik – Prezydent Miasta Zabrze
7. Dr inż. Adam Mirek – Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
8. Dr Miles Oglethorpe – Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Dziedzictwa Przemysłowego (TICCIH)
9. Prof. dr. hab. Jacek Purchla – Przewodniczący Rady Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 
10. Dr Piotr Rypson – Przewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM
11. Prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin - Prezes Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS
12. Dr hab. Katarzyna Zalasińka – Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa
 
 
KOMITET NAUKOWY:
1. Barry P. Gamble – Niezależny Ekspert UNESCO/Wielka Brytania – Przewodniczący
2. Profesor Helmuth Albrecht – Uniwersytet Techniczny we Freibergu/Niemcy,  Członek Rady TICCIH, ekspert ICOMOS.
3. Profesor Dr. Stefan Brüggerhoff – Dyrektor Deutches Bergbau-Museum Bochum/Niemcy
4. Profesor Roger Burt – Uniwersytet Exeter/Wielka Brytania, były Przewodniczący Międzynarodowego Kongresu Historii Górnictwa
5.  Prof. dr hab. inż. Marek Cała - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie/Polska
6. Dr Peter Claughton – Narodowe Stowarzyszenie Organizacji Historii Górnictwa w Wielkiej Brytanii i Irlandii Pn. (NAMHO)/Wielka Brytania
7. Dr inż. arch. Piotr Gerber – Prezes Zarządu Polskiego Komitetu TICCIH/Polska
8. Professor Chris Huggard – Przewodniczący Stowarzyszenia Historii Górnictwa w USA i Kanadzie, (MHA),  NorthWest Arkansas Community College/USA
9. Dr Adam Hajduga – Wiceprzewodniczący Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego, (ERIH)/Polska
10. Antonio Pizarro Losilla – Przewodniczący Hiszpańskiego Towarzystwa Obrony Dziedzictwa Geologicznego i Górniczego (SEDPGYM)/Hiszpania
11. Dr hab. inż. Maciej Madziarz - Politechnika Wrocławska, KGHM CUPRUM  - CBR/Polska
12. Professor Eric Nystrom – ex-Przewodniczący Stowarzyszenia Historii Górnictwa w USA i Kanadzie, (MHA, Uniwersytet Stanowy Arizona)
13. Profesor Massimo Preite - Uniwersytet we Florencji/Włochy, Członek Rady TICCIH, Członek Zarządu ERIH, ekspert ICOMOS
14.Profesor Mike Robinson – Professor of Cultural Heritage, Nottingham Trent University, Wielka Brytania
15. Dr hab. Andrzej J. Wójcik -  prof. Polskiej Akademii Nauk/Polska
16. Ed Zbik – Wiceprzewodniczący Australijsko-Azjatyckiego Stowarzyszenia Historii Górnictwa (AMHA)/Australia


KOMITET ORGANIZACYJNY:
Jan Godłowski – Dyrektor Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka - Przewodniczący
Paweł Nowak – Prezes Zarządu Kopalni Soli ”Wieliczka” S.A.
Michał Roehlich – Prezes Zarządu, Kopalnia Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o.
Bartłomiej Szewczyk – Dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Zespół organizacyjny:
Monika Dziobek-Motyka – Lider zespołu
Agnieszka Frąk - Kopalnia Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o.
Ewa Wojtoń, Katarzyna Paruzel-Kutek - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Facebook

Kontakt

Monika Dziobek-Motyka - pełnomocnik Dyrektora ds. współpracy zewnętrznej-zagranicznej
m.dziobek@muzeum.wieliczka.pl | +48 12 289 16 26, +48 601 366 195
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka jest beneficjentem Programu Wieloletniego „NIEPODLEGŁA” na lata 2017-2021, przyjętego przez polski rząd. W ramach tego programu Muzeum otrzymało dofinansowanie na organizację konferencji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Link do strony konferencji

X
pliki cookies

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Istnieje możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień przeglądarki.