Muzeum dostępne

Dostępność ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Ekspozycje Muzeum mieszczą się w Zamku Żupnym oraz w Kopalni Soli, na głębokości 135m. Zamek Żupny jest budynkiem zabytkowym, aktualnie częściowo dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ekspozycja w Kopalni Soli jest przestrzenią dostępną.

EKSPOZYCJA W ZAMKU ŻUPNYM

Informacje podstawowe:
Do Zamku Żupnego można dotrzeć pojazdami komunikacji miejskiej z Krakowa: 304, 224, 204, 244. W okolicy znajdują się przystanki: „Wieliczka Kopalnia soli” , „Wieliczka rynek” , „Wieliczka Goliana”.
Można też dojechać pociągiem z Dworca Głównego w Krakowie. Najbliższa stacja to „Wieliczka – Rynek Kopalnia”.

Udogodnienia:
Do Zamku prowadzi miejski chodnik z płyt betonowych oraz z kostki brukowej. Przed bramą główną Zamku znajduje się przejście dla pieszych z obniżonymi krawężnikami, ale bez sygnalizacji świetlnej. Teren wokół Zamku wyłożony jest kostką brukową. W niektórych miejscach występuje duży kąt nachylenia terenu. Zamek nie dysponuje własnymi miejscami parkingowymi. Na dziedzińcu przygotowane są ławki do odpoczynku. Znajduje się też ścieżka dotykowa prowadząca do najważniejszych miejsc - wejść, baszty, szybu poszukiwawczego oraz makiety Zamku wykonanej z brązu z opisami w piśmie Braille’a dostępnej dla wszystkich zwiedzających. Kasa zlokalizowana jest wewnątrz Zamku Północnego. Obok kasy znajduje się szatnia. Dla turystów w sezonie wiosenno/letnim otwarta do zwiedzania jest również zabytkowa baszta oraz szyb poszukiwawczy. Do obu tych miejsc prowadzą schody.

Kompleks zamkowy – to trzy zabytkowe budynki: Zamek Środkowy, Zamek Północny i Zamek Południowy. Dla turystów udostępnione są wystawy w Zamku Środkowym i Północnym. Jest możliwość wejścia do budynków i na dziedziniec z psem asystującym.

Zamek Środkowy - jest budynkiem zabytkowym, aktualnie niedostosowanym dla osób poruszających się na wózkach lub z problemami w poruszaniu się. Wystawy mieszczą się na 3 piętrach, do których prowadzą schody. Toaleta dla zwiedzających znajduje się w piwnicach zamkowych. Nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Obok niej znajduje się szatnia. W niektórych salach muzealnych, ze względu na charakter wystawy panuje półmrok. Eksponaty umieszczone są w gablotach. Zapewniona jest informacja na temat rozkładu pomieszczeń co najmniej w sposób wizualny i słowny – tablice informacyjne, osoba pracownika.

Zamek Północny -jest budynkiem zabytkowym po generalnym remoncie. Wystawy mieszczą się na parterze budynku i na pierwszym piętrze. Sale edukacyjne znajdują się na poziomie -1. Na wystawy na pierwszym piętrze oraz do poziomu -1 można się dostać windą. Zainstalowane zostały również platformy podłogowe na parterze umożliwiające zwiedzanie na wózkach. Toalety dla turystów, w tym również toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na poziomie -1.  Zapewniona jest informacja na temat rozkładu pomieszczeń co najmniej w sposób wizualny i słowny – tablice informacyjne, osoba pracownika.

EKSPOZYCJA W KOPALNI SOLI

Informacje podstawowe:
Do Kopalni Soli można dotrzeć pojazdami komunikacji miejskiej z Krakowa: 304, 224, 204, 244 W okolicy znajdują się przystanki: „Wieliczka Kopalnia soli” , „Wieliczka rynek” , „Wieliczka Goliana”.  Można też dojechać pociągiem z Dworca Głównego w Krakowie. Najbliższa stacja to „Wieliczka – Rynek Kopalnia”. Ekspozycja Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka mieści się na III poziomie Kopalni Soli „Wieliczka”, na głębokości 135 m.
 
Udogodnienia:
Na ekspozycję muzealną zjeżdża się windą górniczą w szybie Regis lub w szybie Daniłowicza. Zachowana jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych – wolna od barier poziomych i pionowych. Nie ma progów. Zapewniona jest informacja na temat rozkładu pomieszczeń kopalni co najmniej w sposób wizualny i słowny – tablice informacyjne, osoba przewodnika. Na terenie Muzeum znajduje się również jedna toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Jest również możliwość wypożyczenia wózka inwalidzkiego na czas zwiedzania. W komorach muzealnych, ze względu na charakter kopalni, panuje półmrok.

Prosimy o kontakt jeśli Państwo potrzebują:

Asystenta osoby z niepełnosprawnością
Istnieje możliwość zwiedzania Muzeum w towarzystwie asystenta. Asystent pomoże bezpiecznie i komfortowo przemieszczać się po terenie Muzeum oraz w pełni korzystać z dostępnych materiałów. Jest to oferta bezpłatna. Jeśli będzie taka potrzeba, asystent pomoże również dotrzeć z przystanku autobusowego, peronu lub samochodu do Muzeum i z powrotem. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z asysty u Koordynatora Dostępności co najmniej na tydzień przed planowaną wizytą.

Tłumaczenia na PJM
Jeśli potrzebują Państwo tłumaczenia na PJM prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z tłumacza co najmniej dwa tygodnie przed planowaną wizytą.

Przeszkolonego przewodnika znającego potrzeby osób z niepełnosprawnością wzroku  i przygotowania odpowiednich materiałów (elementów audiodeskrypcji i materiałów dotykowych)
Istnieje możliwość zwiedzania z przewodnikiem, poszerzonego o elementy z audiodeskrypcją wybranych obiektów i możliwość poznania ich za pomocą dotyku. Oferta dostępna jest dla zwiedzających indywidualnie i dla niedużych grup w dogodnym, określonym przez zwiedzających, terminie. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z asysty co najmniej na tydzień przed planowaną wizytą. 

Przeszkolonego przewodnika znającego potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną i przygotowania odpowiednich materiałów
Oferta dostępna jest dla zwiedzających indywidualnie i dla niedużych grup w dogodnym, określonym przez zwiedzających, terminie. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z asysty co najmniej na tydzień przed planowaną wizytą. 

Prosimy o informację o wszystkich potrzebnych dla Państwa udogodnień.
Muzeum chce być dostępne dla każdego. Ponieważ mają Państwo różne potrzeby, pracujemy nad tym, by każdy czuł się u nas dobrze i jak najpełniej korzystał z naszej oferty. Jesteśmy otwarci na wszelkie potrzeby, sugestie i pomysły. Chcemy by każdy mógł wziąć udział w naszych warsztatach edukacyjnych, imprezach, spotkaniach i oprowadzaniach. W razie potrzeby prosimy o kontakt bezpośredni w wybrany przez Państwa sposób: telefoniczny, SMS lub e- mail.

Kontakt:
Magdalena Gawrońska
Koordynator dostępności osób z niepełnosprawnościami 
telefon lub SMS: 781 401 586 / 12 289 16 33
e-mail: m.gawrońska@muzeum.wieliczka.pl

PROGRAMY EDUKACYJNE PRZYGOTOWANE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPAWNOŚCIAMI REALIZOWANE W MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH:

MUZEOTERAPIA
Projekt edukacyjny realizowany w Muzeum (zarówno w Zamku Żupnym jak i na III poziomie Kopalni) mający na celu otwarcie ekspozycji dla wszystkich osób, również z niepełnosprawnościami.  Projekt ten dzieli się na 5 części:
  • Muzeum na zamówienie
  • W odwiedziny do Muzeum
  • Dotyk solnej historii
  • Krok w solna przygodę
  • Migiem po kopalni
Każda z części przeznaczona jest dla innego odbiorcy. Zajęcia prowadzone są bezpłatnie.

Informacje pod numerem telefonu: 12 289-16-33

 
OSWOIĆ MUZEUM
Projekt edukacyjny dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami – cykliczne spotkania które odbywają się  zarówno w ekspozycjach Zamku Żupnego, jak również w Muzeum w kopalni soli.

Cennik:
  • 10 zł/os. w Zamku Żupnym lub bilet rodzinny (2+2) - 30 zł
  • 5 zł/os. w kopalni lub bilet rodzinny (2+2) – 45 zł

Informacje dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w ETR

Informacje dla osób z niepełnosprawnością słuchu

Na stronie internetowej Muzeum znajdują się filmy informacyjne nagrane w PJM, przybliżające ekspozycje muzealne zarówno w Zamku Żupnym jak i na III poziomie Kopalni Soli. Filmy zostały nagrane we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju „PITAGORAS z Rzeszowa w ramach realizacji projektu „Udostępnienie zasobów muzealnych osobom niesłyszącym”.

Ogólny film informacyjny w PJM

Film dokumentalny o Alfonsie Długoszu - twórcy Muzeum


Film o Zamku Żupnym w języku migowym

Film o Kopalni w języku migowym

Informacje dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Zamek Żupny aktualnie jest częściowo dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku. Dziedziniec zamkowy jest pozbawiony barier architektonicznych –  teren wokół Zamku jest wyłożony kostką brukową i  wyposażony w ławki. Znajduje się też ścieżka dotykowa prowadząca do najważniejszych miejsc - wejść, baszty, szybu poszukiwawczego oraz makiety Zamku wykonanej z brązu z opisami w piśmie Braille’a dostępnej dla wszystkich zwiedzających. Jest możliwość wejścia do budynków i na dziedziniec z psem asystującym.

Nagranie głosowe na temat Muzeum

Dodatkowe informacje:

We wszystkich miejscach należących do Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka zapewniona jest osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji. W Zamku Środkowym znajduje się materac ewakuacyjny.

PLAN ZWIEDZANIA WYSTAWY CZASOWEJ „TAJEMNICE KOŚCIOŁA ŚW. KLEMENSA W WIELICZCE” W ZAMKU PÓŁNOCNYM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOSCIĄ RUCHOWĄ PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH ORAZ Z TRUDNOŚCIAMI W PORUSZANIU SIĘ PO SCHODACH:

KASA I WEJŚCIE:
Wejście do Zamku Północnego znajduje się od strony dziedzińca. Dziedziniec wyłożony jest kostką brukową. W niektórych miejscach występuje duże nachylenie terenu. Pracownik Muzeum może otworzyć dodatkowe skrzydło drzwi, aby poszerzyć wejście i wjechać wózkiem do kasy i uzyskać wszystkie informacje.

ZWIEDZANIE, POTRZEBNE INFORMACJE:
Zwiedzanie dla osób, które nie mogą korzystać ze schodów będzie się rozpoczynać od wejścia bocznego prowadzącego bezpośrednio do windy. Wejście to otwiera pracownik Muzeum.

Wystawy czasowe znajdują się na 1 i 2 piętrze budynku.

Toalety, w tym toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na poziomie -1.

Aby rozpocząć zwiedzanie należy udać się windą na piętro 2. Na tym piętrze znajduje się pierwsza sala wystaw. Następnie należy ponownie udać się do windy i przejechać na piętro 1.Po wyjściu z windy należy udać się korytarzem w odwrotnym kierunku niż kierunek zwiedzania. Po obejrzeniu  sal wystawowych, należy powrócić do windy.

Sale edukacyjne gdzie realizowane są warsztaty nawiązujące do tematyki wystaw czasowych, znajdują się na poziomie -1.

W kasie Muzeum oraz w salach wystaw można uzyskać pomoc i wszelkie potrzebne informacje od naszych pracowników.