Kaseta z tryptykiem Józefa Mehoffera

ozdobna kasetka
autor: Józef Mehoffer/ czas powstania: 1908 r./ miejsce powstania: Kraków, Polska / materiał: drewno, mosiądz, papier, tempera, szkło/ technika: obróbka metalu, malowanie / wymiary: wysokość: 17,5 cm, szerokość: 53 cm, głębokość: 46 cm
 
Kaseta zawiera dokument - w postaci tryptyku - honorowego obywatelstwa miasta Wieliczki nadanego dr. Kazimierzowi Junosza-Gałeckiemu. Znajdują się na nim ilustracje autorstwa Józefa Mehoffera a pod nimi tekst dokumentu. Lewe skrzydło zdobi postać świętej Kingi – klęczącej dziewczyny z długimi warkoczami ze złotym nimbem wokół głowy, cześć środkową - panorama Wieliczki a prawe skrzydło - górnik wykonujący pracę w przyklęku. Ilustracje wzbogacają postacie alegoryczne, motywy kwiatów i gwiazd. Całość przedstawienia jest barwna, typowo młodopolska.  

Tekst dokumentu informuje: W UZNANIU ZASŁUG PUBLICZNYCH POŁOŻONYCH KOŁO ROZWOJU MIASTA WIELICZKI PRZEZ GORĄCE POPIERANIE WAŻNYCH SPRAW GMINNYCH / OBYWATELSTWO HONOROWE JAŚNIE WIELM. PANU DOKTOROWI KAZIMIERZOWI JUNOSZA GAŁECKIEMU CES. KROL. RADCY DWORU / RADA MIASTA WIELICZKI NADAJE. Ponadto zamieszczono rysunek herbu Wieliczki,  datę - 9. LIPCA 1908 R. a w  części środkowej - Józef Mehoffer zamieścił swoją sygnaturę.
 
Święta Kinga inna niż zwykle
Artysta przedstawił św. Kingę jako młodą dziewczynę, w bogatym stroju, z długimi, czarnymi warkoczami. Takie ujęcie dla tej Świętej jest nietypowe. Jej tradycyjne atrybuty to: bryła soli kamiennej z pierścieniem (przedstawienie znane z legendy), kościół klarysek w Starym Sączu (ufundowała go), strój  książęcy lub zakonny (zakonnicą została po śmierci męża księcia Bolesława Wstydliwego). Tylko nimb wskazuje, że wyobrażenie dotyczy świętej (lub błogosławionej), a widok Wieliczki i górnik sugerują, że jest to patronka górników solnych i Wieliczki.
 
Kazimierz Junosza-Gałecki (1863–1941)
Honorowy obywatel Wieliczki - Kazimierz Junosza-Gałecki - był prawnikiem. W 1918 r. sprawował urząd austriackiego ministra do spraw Galicji. Po odzyskaniu niepodległości był delegatem Polski w Wiedniu (w 1919 r.), a następnie generalnym delegatem rządu dla byłej Galicji. W latach1921–1923 był wojewodą krakowskim. W związku z wydarzeniami listopadowymi w Krakowie w 1923 r. usunięty ze stanowiska przeszedł na emeryturę. Był członkiem rad nadzorczych kilku towarzystw akcyjnych.
Ten oryginalny dyplom honorowego obywatelstwa radcy ministerialnemu Gałeckiemu wręczył burmistrz Wieliczki Franciszek Aywas w towarzystwie delegacji w 1909 r. w Wiedniu. Rok później przyczynił się On jeszcze w sposób szczególny do powstania Szkoły Realnej (ob. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce).
 
Honorowi obywatele Wieliczki
Dr Kazimierz Junosza-Gałecki nie był jedyną osobistością, która w uznaniu zasług  otrzymała w czasach galicyjskich honorowe obywatelstwo Wieliczki. Wcześniej tytuł ten nadano hrabiemu Agenorowi Gołuchowskiemu (namiestnik Galicji), Leopoldowi Płazińskiemu (c.k. starosta powiatowy w Wieliczce), księdzu prałatowi Zygmuntowi Golianowi (proboszcz parafii św. Klemensa w Wieliczce), prof. Julianowi Dunajewskiemu (c.k. radca dworu i minister dla Galicji) oraz staroście birczańskiemu Aleksandrowi Janickiemu von Rola.
Po odzyskaniu niepodległości honorowym obywatelem Wieliczki został marszałek Edward Rydz-Śmigły (1939).
W czasach współczesnych tytuł ten został przyznany wojewodzie krakowskiemu Tadeuszowi Piekarzowi (1993), ks. kardynałowi Franciszkowi Macharskiemu (1995),bpapieżowi Janowi Pawłowi II (1998), gwardianowi klasztoru oo. Franciszkanów–Reformatów w Wieliczce, o. Ludwikowi Kurowskiemu, ks. kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi (2016), papieżowi Franciszkowi (2016) oraz wieloletniemu skarbnikowi gminy Wieliczka - Zofii Batko (2020).