Kaplica św. Kingi - 101 m pod ziemią

Kaplica św. Kingi znajduje się na Trasie Turystycznej w Kopalni Soli „Wieliczka”. Komora powstała w 1896 roku, w miejscu wyeksploatowanej olbrzymiej bryły soli zielonej. Ma około 12 metrów wysokości, 18 metrów szerokości i 54 metry długości. Posadzkę wyrzeźbiono w jednolitej, solnej bryle, a sufit ozdabiają misternie wykonane z soli kryształowe żyrandole.
Warto podkreślić, że nad wystrojem kaplicy pracowano przez niemal 70 lat, a ostatnie rzeźby, w tym pomnik świętego Jana Pawła II, powstały na przełomie XX i XXI wieku. Inicjatorami prac nad wystrojem podziemnej świątyni, a także głównymi ich wykonawcami, byli górnicy-rzeźbiarze na czele z braćmi Józefem i Tomaszem Markowskim oraz Antonim Wyrodkiem.

Trzyczęściowy ołtarz główny
Ołtarz główny wykonany został przez Józefa Markowskiego. Jest on najważniejszym elementem wystroju kaplicy, składającym się z trzech części. W środku znajdował się pierwotnie olejny obraz Ferdynanda Olesińskiego – ucznia samego mistrza Jana Matejki – który przedstawiał św. Kingę oraz górnika, który wręcza jej pierścień wydobyty z bryły soli. W 1914 roku w miejsce obrazu wstawiono figurę św. Kingi, wykutą w soli przez Józefa Markowskiego, a ściany za nią udekorowano kryształami halitu.
We wnęce stołu ołtarzowego od 1994 roku spoczywają relikwie św. Kingi, a przestrzeń za rzeźbą udekorowano kryształami mineralnej soli kamiennej, tzw. halitu. W bocznych częściach ołtarza – między parami kolumn – można zobaczyć rzeźby świętych: św. Józefa (patrona cieśli i górników) i św. Klemensa (patrona górników oraz parafii wielickiej). Uwagę przykuwa również ambona o podstawie przedstawiającej wzgórze wawelskie ze smokiem, wyrzeźbiona także przez Józefa Markowskiego. To on wykonał również dwa ołtarze boczne – Serca Pana Jezusa oraz Serca Matki Boskiej.
Z kolei w prezbiterium znajduje się krzyż papieski. Symbolizuje on wszystkie cztery kopalnie soli położone na terenie Polski, czyli Wieliczkę, Bochnię, Kłodawę i Sieroszowice.

Płaskorzeźba „Ostatnia wieczerza”
Kolejnym elementem, na który koniecznie warto zwrócić uwagę zwiedzając kaplicę św. Kingi, jest płaskorzeźba przedstawiająca Ostatnią Wieczerzę. Inspirowaną dziełem Leonarda da Vinci płaskorzeźbę wykonał górnik-rzeźbiarz Antoni Wyrodek, który kształcił swe umiejętności także w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie.
Należy podkreślić, że na ścianach kaplicy zobaczyć można jeszcze inne, równie piękne płaskorzeźbyprzedstawiające wydarzenia opisane w Piśmie Świętym m.in. Wesele w Kanie Galilejskiej, Ucieczkę do Egiptu, a także Chrystusa nauczającego w świątyni, Drogę do Betlejem oraz Niewiernego Tomasza, Rzeź niewiniątek i Wyrok Heroda.
Nie wszystkie one są dziełem Wyrodka – dwie ostatnie wykonał Tomasz Markowski, młodszy brat Józefa, który pracował nad wystrojem kaplicy w latach 1920-1927. To również autor trzech figur Marii z kaplicy Zmartwychwstania, a także małej płaskorzeźby przedstawiającej św. Kingę z górnikiem.

Solny pomnik Jana Pawła II
W 1999 roku postanowiono oddać cześć polskiemu papieżowi i w kaplicy św. Kingi pojawiła się majestatyczna rzeźba przedstawiająca Jana Pawła II. Oczywiście wykonana ona została w całości soli, a jej powstanie zainicjował prof. Czesław Dźwigaj, który stworzył projekt dzieła. Wykonał ją natomiast Stanisław Anioł wraz z dwoma współpracownikami: Pawłem Janowskim i Piotrem Starowiczem. Bodźcem do jego powstania było pragnienie podziękowania za kanonizację przez Papieża-Polaka patronki kopalni – jeszcze wtedy błogosławionej – Kingi. 
W latach 2002-2003 Stanisław Anioł (wraz z innymi górnikami-rzeźbiarzami) wykonał także nowy stół ołtarzowy z soli, który zastąpił wcześniejszy, drewniany. Tym samym, Kaplica św. Kingi stała się najokazalszą podziemną, solną świątynią.


Szopka Betlejemska
Na prawej ścianie kaplicy św. Kingi znajduje się szopka betlejemska. Wykonał ją Mieczysław Kluzek. Także ona została wyrzeźbiona w soli, choć pierwotnie znajdujące się w niej figurki (autorstwa Józefa Markowskiego) wykonane były z drewna. Po II wojnie światowej zastąpiły je solne przedstawienia Kluzka. 
Kaplica św. Kingi to najbardziej rozpoznawalna komora na Trasie Turystycznej w wielickiej kopalni, wciąż spełniająca funkcje sakralne. Odbywają się tu niedzielne msze święte, śluby oraz np. podziemna pasterka. Bywa, że organizowane są w niej także kameralne koncerty muzyki klasycznej.

Zapraszamy także na wirtualny spacer po kaplicy św. Kingi, choć to pewnie jedno z tych nielicznych miejsc na świecie, które trzeba zobaczyć na własne oczy.

Artykuł powstał we współpracy z Kopalnią Soli www.kopalnia.pl