Z dużą satysfakcją pragniemy polecić Państwu najnowsze wydawnictwo monograficzne Muzeum, autorstwa dr Barbary Konwerskiej, Ruch turystyczny w kopalni soli Wieliczka w okresie zarządu austriackiego (1772–1918).
Warto zauważyć, iż książka stanowi swoistą podróż w wyobraźni do pełnej uroku, dawnej  krainy solnych podziemi, które już od XVIII wieku przyciągały zwiedzających z całego świata. Bowiem kopalnia soli w Wieliczce to nie tylko autentyczny świadek rozwoju europejskiej i polskiej myśli technicznej, ale  także jedna z pierwszych atrakcji turystycznych na ziemiach polskich. Zachowane źródła historyczne potwierdzają, że turystyka w kopalni soli rozwijała się już od schyłku XV w., kiedy to odnotowano pierwsze, sporadyczne podróże do Żup Krakowskich wybitnych europejskich humanistów. W kolejnych stuleciach powoli rozwijający się ruch turystyczny miał charakter elitarny. W omawianym okresie tajemnice wielickiej kopalni były zarezerwowane, każdorazowo na wyraźne zezwolenie króla, dla przedstawicieli klas wyższych, dostojników świeckich i kościelnych, uczonych oraz dyplomatów.

Publikacja interesująco i szeroko naświetla najistotniejsze fakty z dziejów wielickiej turystyki, co jest tym  bardziej ważne, że problematyka ta nie została wcześniej w pełni przebadana historycznie. Niewątpliwym przełomem dla  rozwoju turystyki okazał się okres zaboru austriackiego. Przejęcie w 1772 r. Żup Krakowskich przez cesarzy austriackich stał się jednocześnie momentem wcielenia, w 1774 r., ściśle określonych zasad regularnego, zorganizowanego zwiedzania. Decyzje o charakterze organizacyjno-inwestycyjnym, w tym wprowadzenie oficjalnych, bezpłatnych biletów wstępu dla osób zainteresowanych wielicką kopalnią sprawiły, że w przeciągu XIX w. kopalnia wielicka stała się popularnym obiektem turystycznym. W efekcie dokładnych  badań źródłowych, autorce udało się szczegółowo opisać zjawiska i mechanizmy działania, determinujące rozwój wielickiej turystyki oraz wyodrębnić dwa charakterystyczne okresy. Pierwszy (1774-1868) - bazował na systemie biletów bezpłatnych, drugi (1868-1918) wprowadził, w styczniu 1868 r., pierwszy, historyczny taryfikator opłat.
Niewątpliwie ciekawą informacją – nie tylko dla badaczy –  zawartą w książce jest  imienna lista osób, które w latach 1774-1918 zwiedziły wielicką kopalnię. Całość naukowej analizy „złotego okresu” rozwoju wielickiej turystyki wzbogaca 146 zdjęć, rycin, obrazów i map pochodzących z epoki.

Dzięki niezwykle wysmakowanej szacie graficznej, wydawnictwo przybliża nam nieznany wcześniej wizerunek wielickich wyrobisk. Dawne ryciny, a szczególnie pierwszy raz publikowane, cenne sztychy z Austriackiej Biblioteki Narodowej (Österreichisches Nationalbibliothek), czy wiedeńskiej Galerii Sztuki ALBERTINA - stanowią wizualnie dla odbiorcy nie lada atrakcję. Mamy nadzieję, że tak zajmująca tematyka w towarzystwie pięknych ilustracji, opracowana w wersji polsko-angielskiej, zwróci uwagę wielu badaczy i miłośników historii wielickiej kopalni.

Książka jest już dostępna w muzealnym sklepie online oraz w muzealnych punktach sprzedaży.
X
pliki cookies

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Istnieje możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień przeglądarki.