Wyposażenie grobu szkieletowego

wyposażenie grobu, archeologia
Kultura: malicka cyklu lendzielsko-polgarskiego / miejsce odkrycia: Wieliczka-Rożnowa, stanowisko 99/ wymiary:
misa na pustej nóżce – wysokość: 12 cm, średnica: 10,5 cm
misa na pustej nóżce – wysokość: 16,3 cm, średnica: 14,3 cm
naczynie wanienkowate – wysokość: 9 cm, długość: 29 cm, szerokość: 17 cm
amforka – wysokość: 9,7 cm, średnica: 8,5 cm
naczynie dwustożkowate – wysokość: 8,8 cm, średnica: 9,5 cm,
siekiera kamienna – długość: 5,3 cm, szerokość: 4 cm, grubość: 1,9 cm
 
Wśród przedmiotów znajdują się: misa na pustej nóżce zdobiona symetrycznie rozmieszczonymi guzami, druga misa o podobnej dekoracji, naczynie wanienkowate (łodkowate) o wylewie zdobionym guzami, niewielka amforka o wychylonym na zewnątrz brzegu, zdobiona na zaokrąglonym brzuścu symetrycznie rozmieszczonymi guzami, naczynie dwustożkowate o brzuścu wyraźnie zaznaczonym i podobnie zdobionym oraz niewielka asymetryczna czworościenna siekiera kamienna ze złamaniem w części obuchowej.
 
Znaleziska grobów w Wieliczce i jej rejonie
Odkrycia przedmiotów dokonano na terenie wsi Rożnowa w 2008 r., w trakcie prowadzonych badań ratowniczych związanych z budową domu jednorodzinnego. Jama grobowa (obiekt 25) miała zarys zbliżony do prostokątnego. Zmarły zapewne ułożony był w pozycji skurczonej na boku. Wskazują na to zarówno wymiary obiektu, jak i panujące w kulturze malickiej zwyczaje pogrzebowe. Pozostałości szkieletu niestety nie uchwycono.  W pobliżu odkryto drugi wkop o prostokątnym zarysie, który również mógł spełniać rolę jamy grobowej. Niestety skromne wyposażenie obiektu nie daje takiej pewności.

Bardzo podobny do prezentowanego, aczkolwiek nieco bogatszy pochowek, odkryto na stanowisku 11 w Targowisku. Do jego wyposażenia należała siekiera, sześć naczyń oraz sierp z krzemiennymi ostrzami. Zwłoki najprawdopodobniej ułożone były na marach. Górujące ponad Wieliczką wyniesienie, na którym znajduje się granica miasta z wsiami Rożnowa i Siercza, jest strefą bardzo bogatą w osadnictwo pradziejowe. Odkryto tam poza grobami kultury malickiej również inne pochowki.

Na sąsiednim stanowisku 13 z dominującymi pozostałościami osadnictwa grupy pleszowsko-modlnickiej odkryto pochowek dziecka, a w rejonie dawnej ulicy Kozi Rożek (obecnie ul. Mikołaja Kopernika) w roku 1928 natrafiono na pochowek kultury ceramiki sznurowej.
Większość odkrytych grobów ludności kultury malickiej znajduje się w zachodniej Małopolsce, a całkowita ich liczba nie przekracza trzydziestu.