Zapraszamy do zwiedzania wirtualnego, placówki stacjonarne Muzeum są nieczynne

O nas

Wydawnictwo

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka prowadzi działalność wydawniczą od początku swego istnienia. Pierwszą publikację muzealną stanowił przewodnik autorstwa ówczesnego dyrektora Muzeum Alfons Długosza pt. „Zabytki wielickie”, z 1960 roku.
Wkrótce zaczęto publikować również wyniki szeroko zakrojonych badań archeologicznych w oddzielnych zeszytach pt. „Badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum Żup Krakowskich”. Licznie prowadzone kwerendy i, jak na ówczesne czasy, nowatorskie ustalenia w zakresie historii żup krakowskich oraz geologii wielickiego złoża solnego zostały opublikowane w pierwszym tomie „Studiów i Materiałów do Dziejów Żup Solnych w Polsce” w 1965 r. Następne woluminy zawierają opracowania syntetyczne i źródłowe związane z dziejami solnictwa na ziemiach polskich, w tym również rozprawy doktorskie z dziedziny geologii, archeologii oraz historii warzelnictwa solnego. Jest to wydawnictwo ciągłe, publikowane jako rocznik – na jego łamach swe osiągnięcia naukowe prezentują zarówno pracownicy merytoryczni Muzeum, jak i wybitni specjaliści spoza tej instytucji.

Ważną grupę pozycji stanowią katalogi zbiorów oraz liczne wydawnictwa albumowe i pokonferencyjne. Podkreślić należy także wydanie tak fundamentalnych dla naszej instytucji monografii jak np. ,,Dzieje Żup Krakowskich”, „Dzieje wielickiej żupy solnej” ,,Wieliczka. Dzieje miasta|” oraz kompleksowych opracowań kaplic podziemnych. W muzealnej ofercie wydawniczej znajdują się również, często wydawane, wielojęzyczne przewodniki po wystawach stałych w ekspozycji podziemnej Muzeum oraz po trasie turystycznej w kopalni soli w Wieliczce.
Tematyka związana z historią solnictwa jest popularyzowana w wielu publikacjach muzealnych - w ujęciu m.in. techniki górniczej, geologii złóż solnych, rozwoju turystyki oraz historii górnictwa.

Obszar zagadnień będący przedmiotem badań pracowników Muzeum obejmuje wiele dziedzin wiedzy generując rozmaite możliwości dla badaczy i naukowców zajmujących  się szeroko rozumianym  górnictwem solnym – warto podkreślić, iż Muzeum otwiera swe łamy, zapraszając do współpracy wszystkich autorów-badaczy spoza naszej instytucji, zainteresowanych solnictwem.

Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce

Ukazujące się od 1965 r. czasopismo naukowe zatytułowane „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce” jest jedynym w kraju, a zarazem jednym z kilku w świecie, periodykiem poświęconym wyłącznie problematyce dziejów solnictwa oraz tematyce kultury materialnej górnictwa. Od początku „Studia i Materiały…” służą prezentacji naukowych dokonań pracowników merytorycznych Muzeum – choć nie tylko, redakcja chętnie udostępnia łamy wydawnictwa wybitnym znawcom z różnych dziedzin problematyki solnej – także z innych instytucji naukowo-badawczych.

Dotychczas ukazało się XXXI tomów, które zawierają opracowania syntetyczne oraz źródłowe związane z szeroko rozumianymi dziejami solnictwa na ziemiach polskich w tym również rozprawy doktorskie i habilitacyjne z zakresu geologii, archeologii oraz historii warzelnictwa solnego. Wyczerpujące wykorzystanie materiałów źródłowych pozwoliło zespołowi autorskiemu na kompleksowe przedstawienie wszystkich ważniejszych aspektów warzelnictwa i górnictwa solnego Wieliczki i Bochni. Publikowane artykuły mają charakter ponadregionalny i wielokierunkowy, osiągnięty dzięki długoletniej współpracy z placówkami o podobnym profilu zarówno w kraju jak i za granicą.

Czasopismo naukowe „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce” jest indeksowane w bazach: ICI Journals Master List za rok 2015, Index Copernicus, POL-index, PBN.

Link

Szczegółowe informacje o publikacji „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce” dostępne są na stronie: www.smdz.pl
X
pliki cookies

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Istnieje możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień przeglądarki.