Wizyty dygnitarzy kościelnych w Wieliczce w Latach 1912–1971

Wraz z rozwojem ruchu turystycznego w kopalni wielickiej zaczęli u nas częściej pojawiać się dygnitarze kościelni – krajowi i zagraniczni. I tak 1 czerwca 1912 roku zwiedził kopalnię świeżo konsekrowany, młody wówczas, książę biskup krakowski Adam Stefan Sapieha, w towarzystwie biskupów włoskich: Camillo Canica i V. Scapricellego, tytularnego bpa Laodycei. Księciu biskupowi towarzyszył też kanonik krakowski, Franciszek Stoppa.
Wizyta została odnotowana w księdze pamiątkowej, przy czym wklejono na karcie małe zdjęcie dostojnych gości. Już po odzyskaniu niepodległości, 18 października 1919 roku, kopalnię odwiedził prymas Polski, arcybiskup gnieźnieński i poznański, Edmund Dalbor, któremu towarzyszyli, obok księży, oficerowie z generałem Józefem Dowborem-Muśnickim na czele. Tym razem zdjęcia nie wklejono. Bez fotografii wpisali się do księgi gości zwiedzający kopalnię w czerwcu 1923 roku: nuncjusz papieski, bp Laurent Laureo i towarzyszący mu biskupi: tarnowski – Leon Wałęga i biskup pomocniczy z Krakowa, Anatol Nowak. Może z braku czasu lub skromności? Kiedy jednak 24 maja 1932 roku kopalnię zwiedzali prawosławny biskup z Francji, Louis le Hunsec i polscy księża prawosławni z Bydgoszczy – zdjęcie już wklejono przy wpisach. Także bez fotografii podpisał się w księdze gości po wyjeździe z kopalni 22 IV 1938 roku biskup pomocniczy archidiecezji Malines i Brukseli w Belgii, Etienne Joseph Cacton.

Brak fotografii przy podpisie danego dostojnika kościelnego nie świadczył przy tym jednoznacznie, że jej w ogóle nie zrobiono, lecz że jej nie wklejono – z rozmaitych względów. Druga wojna światowa i okres stalinowski w Polsce spowodowały dłuższą przerwę w wizytach purpuratów w kopalni wielickiej i samym mieście. 15 listopada 1971 roku odwiedził kopalnię arcybiskup metropolita krakowski, Karol kardynał Wojtyła (późniejszy papież Jan Paweł II), z wysłannikami Stolicy Apostolskiej: biskupem Agostino Casarolim (późniejszym kardynałem i sekretarzem stanu w latach 1979 – 1990), księdzem Gabrielem Montalto (późniejszym biskupem) oraz ówczesnymi naszymi księżmi, a potem biskupami i kardynałami: Andrzejem Marią Deskurem i bezpośrednim następcą Karola Wojtyły na stolicy Św. Stanisława, Franciszkiem Macharskim.

Przy tym wpisie brak zdjęcia, ale z innych źródeł wiadomo, że fotografia była, ale jej nie wklejono, gdyż księga była mała. Natomiast okres po 1989 roku nie jest tematem tego artykułu, nie ma zresztą cezury, oddzielającej go od XXI wieku. To już czasy współczesne. Nawiasem mówiąc, przed 1912 rokiem byli jeszcze w kopalni wielickiej – jako młodzi księża – późniejsi papieże: Angelo Roncalli, czyli bł. Jan XXIII ( 1958 – 1963) i jego następca, Giovanni Battista Montini, czyli Paweł VI (1963 – 1978). Księgi z tego okresu się jednak nie zachowały, wiadomo o tym z innych źródeł. Przy analizie zachowanych wpisów obserwujemy jedno zjawisko: biskupi się podpisywali, ale wrażenia z pobytu w kopalni zostawiali dla siebie…

Leszek Rzepka