Szyb Regis czyli Królewski

Szyb Regis wyróżnia się piękną architekturą nadszybia i królewską historią sięgającą XIV wieku. Usytuowany w centrum Wieliczki szyb górniczy powstał na polecenie króla Kazimierza Wielkiego i działa do dzisiaj. Można nim zjechać pod ziemię na głębokość 127 metrów.
Nad Szybem Regis do XIX w. znajdowała się kleta - drewniany budynek, który osłaniał otwór szybu oraz kierat. W XIX w. zastąpiono kierat maszyną parową i wówczas wzniesiono murowany budynek nadszybia. Obecny budynek powstał w momencie, gdy maszynę parową zamieniano na elektryczną na początku XX w.

Szyb Regis był jednym z najważniejszych spośród 26 szybów górniczych, zgłębionych w ciągu siedmiu wieków funkcjonowania wielickiej kopalni. Od początku XVIII w., aż niemal do końca II wojny światowej, był głównym szybem wydobywczym. Nad szybem Regis, po raz pierwszy w kopalni wielickiej, instalowano najnowocześniejsze urządzenia wyciągowe, do niego też w pierwszej kolejności doprowadzone były tory kolei żelaznej - zarówno na powierzchni (do nadszybia), jak i podziemnej.

W Szybie Regis można rozpocząć górniczą przygodę i odkryć tajemnice górniczego fachu, podążając Trasą Górniczą, która obejmuje od 7 do 14 wyrobisk górniczych, o długości do 2 km. Trasa Górnicza to zupełnie inny sposób na zwiedzanie wielickich podziemi. Turyści, którzy zdecydują się na taką formę aktywnego zwiedzania, otrzymują specjalny górniczy ekwipunek – kombinezon, kask, pochłaniacz i lampę. Grupa zwiedza kopalnię pod okiem wykwalifikowanego przewodnika, który nie tylko opowiada o historii Wieliczki czy pracy górników, ale także wyznacza uczestnikom górnicze zadania. Są to między innymi wspólne wyszukiwanie i transportowanie soli, badanie stężenia metanu czy skręcanie liny.

Obecnie Trasa Górnicza pozostaje wyłączona, a jej ponowne otwarcie planowane jest w kwietniu 2023 roku.

www.kopalnia.pl