Skarb naszyjników żelaznych

naszyjnik ozdobny z żelaza
Naszyjniki zostały wykonane z żelaznych prętów. Kształtem nawiązują do obręczy o przekroju zbliżonym do soczewkowatego. Ich zakończenia zostały rozklepane i zawinięte w uszka (w większości przypadków nie zachowały się).

Miejsce odkrycia

Skarb naszyjników żelaznych został odkryty na pograniczu wsi Strumiany i Kokotowa ( Powiat Wielicki) w 1979 r., podczas prac wykopaliskowych prowadzonych przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. Natrafiono na niego na głębokości ok. 50 cm w warstwie kulturowej bez jednoznacznych wyznaczników chronologicznych stąd datowanie zespołu oparte zostało na kryteriach stylistycznych.
 
Napierśnik - kolia
Skarb złożony był najprawdopodobniej z siedmiu egzemplarzy. Prawie w całości zachowało się jedynie pięć z nich. Zróżnicowana wielkość zabytków wskazuje na to, że był to komplet tworzący napierśnik (kolię) przeznaczoną dla jednego użytkownika.
 
Skarby z okresu halsztackiego w Małopolsce
Spośród kilkunastu skarbów z okresu halsztackiego C (zawierających wyłącznie przedmioty żelazne), odkrytych na terenie Polski, trzy pochodzą z zachodniej Małopolski. Uważa się, że pierwsze przedmioty żelazne dotarły na teren Polski przed 800 BC. Początkowo nowy surowiec był bardzo pożądany nie tylko do wytwarzania narzędzi, ale również ozdób. Przedmioty te mogły świadczyć o bogactwie lub wysokim statusie posiadacza. Odkryte naszyjniki nie mają w literaturze dobrych analogii i zostały w związku z tym określone jako oddzielny typ Kokotów.
Miejsce odkrycia
Skarb naszyjników żelaznych został odkryty na pograniczu wsi Strumiany i Kokotowa ( Powiat Wielicki) w 1979 r., podczas prac wykopaliskowych prowadzonych przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. Natrafiono na niego na głębokości ok. 50 cm w warstwie kulturowej bez jednoznacznych wyznaczników chronologicznych stąd datowanie zespołu oparte zostało na kryteriach stylistycznych.
 
Napierśnik - kolia
Skarb złożony był najprawdopodobniej z siedmiu egzemplarzy. Prawie w całości zachowało się jedynie pięć z nich. Zróżnicowana wielkość zabytków wskazuje na to, że był to komplet tworzący napierśnik (kolię) przeznaczoną dla jednego użytkownika.
 
Skarby z okresu halsztackiego w Małopolsce
Spośród kilkunastu skarbów z okresu halsztackiego C (zawierających wyłącznie przedmioty żelazne), odkrytych na terenie Polski, trzy pochodzą z zachodniej Małopolski. Uważa się, że pierwsze przedmioty żelazne dotarły na teren Polski przed 800 BC. Początkowo nowy surowiec był bardzo pożądany nie tylko do wytwarzania narzędzi, ale również ozdób. Przedmioty te mogły świadczyć o bogactwie lub wysokim statusie posiadacza. Odkryte naszyjniki nie mają w literaturze dobrych analogii i zostały w związku z tym określone jako oddzielny typ Kokotów. czas powstania: halsztat C, 800–600 BC/ kultura: klasyczna faza kultury łużyckiej/
miejsce odkrycia Kokotów-Strumiany, stanowisko 4/ wymiary: średnica okręgu: ok. 13,2–19,8 cm