Kryształ halitu o zabarwieniu fioletowym

kryształ soli fioletowy

Kopalnia Soli Merkers
Eksploatacja w Kopalni Soli Merkers prowadzona była od końca XIX w. Początkowo pozyskiwano z niej sól magnezową do produkcji materiałów wybuchowych, następnie sól potasową do produkcji nawozów. Sól kamienna (halit) traktowana była jako produkt uboczny. Ostatecznie eksploatację soli zakończono w 1993 r. i obecnie kopalnia jest obiektem turystycznym.

Odkrycie niezwykłej urody groty kryształowej
W roku 1980, na głębokości 800 m, podczas prowadzenia robot górniczych natrafiono na kawernę (pustą przestrzeń) wypełnioną kryształami halitu. Grota Kryształowa jest imponujących rozmiarów:  45 m długości, do 10 m szerokości i około 15 m wysokości. Jej kubatura to około 4500 m³,  a krawędzie kryształów osiągają 1 m długości. Warto zaznaczyć, że swoje Groty kryształowe ma też wielicka kopalnia. Niestety można je zwiedzać bardzo rzadko i to tylko za zgodą konserwatora. Natomiast kryształy soli z tych grot są prezentowane na stałej wystawie Geologia złóż solnych Polski w Muzeum w Kopalni Soli.

Hitlerowski skarbiec złota
Z Kopalnią Soli Merkers wiąże się również tajemnica z czasów II wojny światowej. Otóż hitlerowcy zamienili ją na skarbiec, w którym gromadzili złoto skradzione z europejskich banków. Zdeponowali tu 220 ton. Gromadzono też inne cenne przedmioty oraz walutę. W kwietniu 1945 r. odkryli ten skarbiec amerykanie. Ale nie była to jedyna niemiecka kopalnia soli zamieniona przez hitlerowców na magazyny skradzionych cennych przedmiotów, głównie dzieł sztuki.

Opis okazu
Monokryształ halitu przeźroczystego o strefowym zabarwieniu fioletowym. Okaz posiada wewnętrzne pustki wypełnione płynem (libelle) oraz otworek w jednej ze ścian, którym prawdopodobnie pozyskano płyn do analizy. Badanie inkluzji ciekłych jest jedną z najlepszych metod określenia składu chemicznego pierwotnych solanek, z których wytrąciły się sole. Przebarwienia fioletowe tworzą strefy o wyraźnych granicach.