O nas

Kartografia

Zbiór kartograficzny obejmuje mapy i plany z XVII – XX w., w większości związane z kopalnią soli w Wieliczce. Niewielka część dotyczy kopalni w Bochni.

Pojedyncze egzemplarze przedstawiają kopalnie soli w Lacku i Maramureş, srebra w Przybramie i siarki w Swoszowicach. W większości są to mapy rękopiśmienne, wykonane w pojedynczych egzemplarzach. Przeważająca ilość powstała w czasach zaboru austriackiego (1772 – 1918). Pod względem tematycznym w zespole kartografii górniczej wyróżnia się mapy: geologiczne, eksploatacyjne, poziomowe, pojedynczych (lub zespołów) wyrobisk komorowych oraz mapy ruchu. Do najcenniejszych należą plany miasta i trzech poziomów kopalni wielickiej z winietami w postaci sztychów Wilhelma Hondiusa z 1645 r., sporządzone na podstawie map Marcina Germana z lat 1631 – 1638. Drugi podobny komplet map pochodzi z lat 1766 – 1768, autorstwa J. E. Nilsona na podstawie planów J. G. Borlacha z lat 1718 – 1727. Dużą wartość historyczną mają także mapy Wieliczki sporządzone przez F. Cyglera (ok. 1650 r.), J. Fleckhammera (z lat 1784-85) oraz późniejsze, będące dziełem geometrów salinarnych, m.in. W. Gepperta, A. Wiesznera, C.W. Freyseysena, A. Fischera, E. Barącza, K. Tatary.

Zbiór kartografii górniczej jest niezastąpionym źródłem do poznania rozwoju przestrzennego kopalni. Ponadto ma praktyczne znaczenie przy projektowaniu prac zabezpieczających i konserwatorskich w zabytkowych wyrobiskach. Mapy o szczególnych walorach ekspozycyjnych prezentowane są na wystawach stałych i czasowych w Zamku Żupnym i w kopalni.

Aktualnie zbiór kartograficzny liczy 4152 obiekty.

X
pliki cookies

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Istnieje możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień przeglądarki.