Główny Inwentaryzator

Odpowiada za prawidłowe prowadzenie ewidencji muzealiów, w tym ksiąg: wpływu/ewidencyjnej, ruchu i depozytów oraz nadzoruje prowadzenie ksiąg inwentarzowych poszczególnych zbiorów.
Prowadzi dokumentację dotyczącą: zakupu muzealiów, darów na rzecz muzeum, wypożyczeń muzealiów, penetracji, a także likwidacji muzealiów.

Sprawuje pieczę nad Zbiorami Specjalnymi.Opracowuje roczne sprawozdania do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Statystycznego (K-02).

Kontakt

dr Iwona Pawłowska-Pich – główny inwentaryzator zbiorów
12 289 16 64
i.pich@muzeum.wieliczka.pl

Agata Franaszek – adiunkt
12 289 16 12
a.franaszek@muzeum.wieliczka.pl