Dział Archiwum i Biblioteki

W zawiązku z trwającym remontem Zamku Żupnego, archiwum oraz biblioteka są nieczynne. Kwerendy również nie są prowadzone.
Dział Archiwum i Biblioteki gromadzi materiały tworzące Archiwum Zakładowe związane z bieżącą dokumentacją i działalnością oraz Archiwum Historyczne i Bibliotekę.

Zbiory pozyskiwane są poprzez zakupy, udział w aukcjach antykwarycznych oraz na drodze wymiany z pokrewnymi instytucjami w kraju i za granicą (m.in. Muzeul Nationel al Bucovinei – Suceava, Náródni Technické Muzeum – Praha, Museo de Ciencias Naturales de Alava – Gasteiz Spain, Kopania Soli – Kaczyka, Landesamt für Archäologie mit Landesmuseum für Vorgeschichte – Niemcy)

Archiwum Historyczne liczy ponad 4700 woluminów. Zasób ten tworzą dokumenty, rękopisy i bogaty zbiór akt dotyczących działalności Żup Krakowskich i miasta. W ramach działu funkcjonują pracownie konserwacji papieru i introligatorska.

BIBLIOTEKA

Biblioteka liczy ponad 17000 woluminów, w skład których wchodzą książki czasopisma i multimedia. Ma ona charakter naukowy, a jej profil jest związany z charakterem Muzeum. Księgozbiór tworzą publikacje związane m. in. z górnictwem, geologią, muzealnictwem, konserwacją, archeologią, historią, historią sztuki i etnografią. Wśród nich szczególnie cenne to zbiór starodruków (ponad 80 sztuk). Najstarszy z nich to „Kosmografia” Sebastiana Münstera z 1564 r. Istotną częścią zasobu jest księgozbiór przejęty po Bibliotece Salinarnej, działającej przy Żupie Solnej w XIX i na pocz. XX w., liczący ok. 2000 woluminów często unikalnych tytułów.

Kontakt

Marta Ajkowska-Mazur
P.O. kierownika Działu Archiwum i Biblioteki
12 289 16 34
m.ajkowska@muzeum.wieliczka.pl

Monika Kempa
m.kempa@muzeum-wieliczka.pl
12 289 16 69