Zapraszamy do zwiedzania wirtualnego, placówki stacjonarne Muzeum są nieczynne
W 20. rocznicę kanonizacji św. Kingi, zapraszamy uczniów szkół podstawowych klas 1-3 do udziału w konkursie fotograficznym.
Celem konkursu jest przybliżenie uczniom wizerunku postaci św. Kingi i podkreślenie jej znaczenia dla górników solnych. Zadaniem uczestników będzie samodzielne wykonanie zdjęcia przedstawiającego postać św. Kingi lub miejsce upamiętniające patronkę górników wielickich. Każdy uczestnik konkursu ma za zadanie dostarczyć jedną fotografię w formie pliku JPG, nie mniejszego niż 2 MB. Fotografie należy przesyłać e-mailowo na adres: edukacja@muzeum.wieliczka.pl do 20 maja 2019 roku. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Muzeum 27 maja 2019 roku. Nagrody rzeczowe dla autorów wyróżnionych fotografii zostaną przesłane pocztą na adres szkoły lub placówki, do której uczęszcza uczeń.
Informacja/zgłoszenia:
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, Dział Edukacji, Jadwiga Zadak, tel. 12 289 16 33, e-mail: edukacja@muzeum.wieliczka.pl
X
pliki cookies

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Istnieje możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień przeglądarki.