Aktualnie trwają prace nad digitalizacją dzieł sztuki, które ukazują w całej urodzie i okazałości „skarby” ze zbiorów sztuki Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.

Tylko część z nich można zobaczyć na wystawach, lecz ich poznanie z pewnością ułatwi pozyskanie cyfrowego, jak najbardziej wiernego, odwzorowania obiektu i opisujących go metadanych. Dariusz Kołakowski, muzealny specjalista ds. fotografii, wykonuje zdjęcia o charakterze dokumentacyjnym. Zgodnie z przyjętymi zasadami digitalizacji, są one zaopatrzone we wzorniki do pomiaru wierności barw. Ukazują muzealia w licznych ujęciach i szczegółach, związanych z rodzajem obiektu. Na przykład fotografie zakupionej w 2020 r. patery, która była darem górników dla starosty górniczego w 1863 r., obejmują znaki srebra (zaświadczają wykonanie przez wiedeńskiego złotnika), ale także dedykację górników oraz szczegóły potrzebne do scharakteryzowania materiału. Dzięki nim można rozpoznać szkło dwuwarstwowe z wzorem, powstałym w technice brokatowania. (Na gorącą bańkę szkła sypie się drobiny szkła lub też przetacza się ją po marmurowej płycie z wysypanym proszkiem, a następnie się to rozdmuchuje i pokrywa kolejną warstwą szkła).   
Digitalizacja dobrze rejestruje inskrypcje, sygnatury i znaki szczególne, a także zmiany stanów zachowania, co jest bezcenne dla opisu i opracowania muzealnych obiektów. Przede wszystkim powstają jednak przy okazji digitalizacji liczne fotografie, które pokazują jakie prawdziwe skarby znajdują się w zbiorach Muzeum Żup Krakowskich! W załączeniu są zdigitalizowane rzeźby: popiersie marmurowe H. Łabęckiego (po konserwacji!), drewniana rzeźba św. Barbary, patera z górnikiem i szkłem, która wkrótce będzie konserwowana w muzealnej pracowni.

oprac. Klementyna Ochniak-Dudek

X
pliki cookies

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Istnieje możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień przeglądarki.