Zwiedzanie
Zwiedzanie

Zamek

Zamek Żupny powstał pod koniec XIII wieku jako siedziba jednego z największych przedsiębiorstw w Europie – Żup Krakowskich. Swoją funkcję pełnił nieprzerwanie przez blisko 700 lat. Unikatowa wartość Zamku została doceniona wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Fragment planu Wieliczki z zespołem zamku, aut. Marcin German, 1638 r. SZamek regulował życie pracowników żupy, był tu sąd, więzienie, kuchnia żupna i kaplica. Z zamkowej wieży zwoływano górników do pracy, z jego magazynów wydzielano narzędzia (tzw. żelazo górnicze) oraz łój do oświetlania miejsca pracy w kopalni. W Zamku były wypłacane pensje i mieściły się mieszkania najważniejszych urzędników żupnych. W czasach austriackich tutaj turyści kupowali bilet do kopalni soli.

Muzeum Żup Krakowksich Wieliczka (2)

W jego pomieszczeniach zgromadzono bezcenny księgozbiór i archiwum salinarne, liczący ponad 3000 obiektów dawny zasób kartograficzny saliny. Co istotne, wspomniana dokumentacja została wytworzona w znacznej mierze właśnie w Zamku Żupnym.

Zachowane w oryginalnym miejscu powstania wytwory myśli technicznej i kultury duchowej mają wymiar uniwersalnej wartości światowej – salinarne archiwalia obejmują opracowania wybitnych specjalistów o międzynarodowym znaczeniu, np. pierwszego kartografa kopalni Szweda Marcina Germana (XVII) czy saskiego racjonalizatora Johanna Gottfrieda Borlacha (XVIII w.).

W 1945 zamek został znacznie uszkodzony przez lotnictwo radzieckie. Wyremontowany staraniem Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, został udostępniony dla zwiedzających w 1985 roku.

Zespół zamkowy składa się z: budynków środkowego, północnego i południowego, średniowiecznej baszty, pozostałości kuchni żupnej oraz szybu górniczego. W budynku środkowym znajdują się wystawy stałe i czasowe.

 

Zamek Żupny, fot. Bogdan Pasek

Zamek Żupny, fot. Bogdan Pasek

zobacz więcej: zamek 3Dhistoria, zespół zamkowy, wystawy

F