historia

Żupy krakowskie

Żupy krakowskie to dawne solne przedsiębiorstwo królewskie, obejmujące kopalnie soli Wieliczki i Bochni, przynależne im warzelnie, Zamek Żupny oraz całą infrastrukturę związaną z wydobyciem i przetwórstwem soli. Przedsiębiorstwo istniało do 1772 roku.

Żupy Krakowskie dostarczały pod koniec XIV w. około 1/3 wszystkich dochodów skarbu królewskiego, a w następnych stuleciach stanowiły również źródło bogacenia się wielu mieszczan krakowskich i rodów magnackich, jak Bonerów, Lubomirskich, Morsztynów, Wodzickich i innych. Z salin wielicko-bocheńskich opłacani byli w XIV w. profesorowie Akademii Krakowskiej, a od połowy XVI do XVII w. wysokie nakłady przeznaczano na utrzymanie wojska kwarcianego. Z dochodów żupnych wybudowano także kilka kamienic, kościołów i pałaców w Krakowie, m.in. kościół Św. Piotra i Pawła, domy „Pod Karpiem” i „Brygantych” oraz w znacznej części odrestaurowano w XVI w. zamek renesansowy na Wawelu. Dodać należy, że większość tych dochodów przynosiła żupa wielicka, której produkcja była wówczas około dwukrotnie większa od kopalni w Bochni. Dlatego też o obiekt ten troszczyli się wszyscy polscy książęta i królowie, a jego wysoka ranga w Polsce średniowiecznej i przedrozbiorowej miała znaczny wpływ na historię kraju.

Historii dawnych żup poświęcona jest wystawa „Żupy krakowskie – przedsiębiorstwo królewskie” na Trasie Muzeum w kopalni soli.

W 2013 r.  Zamek Żupny wraz z Kopalnią Soli w Bochni  został dopisany na listę UNESCO tworząc (łącznie z Kopalnią Soli w Wieliczce, UNESCO 1978 r.) nowy wpis „Królewskie kopalnie soli w Wieliczce i Bochni”

fragment wystawy

fragment wystawy „Żupy krakowskie – przedsiębiorstwo królewskie”

This entry was posted in historia. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F