dawne prace

żupnik

Żupnik – osoba sprawująca najwyższą władzę w żupach. W zakresie sądownictwa i odpowiedzialności prawnej podlegał on bezpośrednio królowi, ale związany był również z urzędami podkomorzego krakowskiego i podskarbiego. Żupnicy zajmowali się nie tylko samym zarządzaniem żupą, lecz także jej agendami finansowymi i zbytem soli.

żupnik Sebastian Lubomirski

żupnik Sebastian Lubomirski

Zainteresowani byli oni osiąganiem maksymalnych dochodów z przedsiębiorstwa. Statut ustalał stosunkowo dokładnie prawa i obowiązki żupników, które różniły się zależnie od formy prawnej zawiadywania żupami. W przypadku monarszej administracji salin, sprawowanej za pośrednictwem żupnika-zarządcy, postanowienia te mogły być uchylane przez króla, natomiast przy wydzierżawianiu żup warunki zawarte w kontrakcie musiały być bezwzględnie przestrzegane przez obydwie strony. Żupnik odpowiadał za całość gospodarki przedsiębiorstwa, poczynając od zaopatrzenia w potrzebne materiały (łój, kliny żelazne, drewno, liny, powrozy i inne) po świadczenie na zewnątrz zobowiązań ciążących na żupach, jak wydawanie soli darmowej lub po zniżonej cenie uprawnionym do tego osobom i instytucjom, płacenie czynszów pieniężnych z soli itp. Ordynacja nie określa dokładnie wynagrodzenia żupników-dzierżawców, ale wydaje się, że stanowiły je – podobnie jak dochód skarbu królewskiego w razie zarządzania salinami przez administratora – przychody ze sprzedaży soli, będące różnicą między kosztami jej produkcji a ceną zbytu. Żupnikowi podlegali dwaj podżupkowie.

This entry was posted in dawne prace, słownik. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
 • Newsletter

  Zapisz się
  do newslettera
  i bądź na bieżąco!
  *Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych


 • zobacz film
 • Info praktyczne
  godziny otwarcia

  zamek 8:30 - 15:30 (w poniedziałki nieczynne)

  kopalnia 7.30 - 19:30

  ceny biletów

  zamek 5/8 PLN

  kopalnia 42/59 PLN

  informacja

  12 278 58 49

F