aktualności

„Złoże solne Wieliczki” w Miedziance

W Muzealnej Izbie Górnictwa Kruszcowego w Miedziance od 15 maja 2014 r. można oglądać wystawę poświęconą złożu solnemu w Wieliczce.

Miłośnicy wycieczek, po bogatym w tradycje górnicze regionie świętokrzyskim, będą mieli okazję zapoznać się z genezą oraz budową geologiczną jednego z najwcześniej zagospodarowanych górniczo złóż w Polsce. W oryginalnej i bardzo skomplikowanej formie złoża wielickiego utrwalonych zostało wiele procesów geologicznych.

Ekspozycja przybliża genezę złoża, prezentując następstwo skał serii solnej w profilu złoża, rodzaje skał z uwzględnieniem ich tradycyjnych „górniczych” nazw, krótką ilustrację budowy wewnętrznej (sedymentacja, tektonika), wtórne mineralizacje, oraz skamieniałe i uwęglone ślady życia z przeszłości. Specjalny dodatek stanowi prezentacja pierwszego w Polsce podziemnego rezerwatu jakim są Groty Kryształowe. Scenograficzną oprawę stanowią fotografie przyrodniczych motywów z wnętrza kopalni.

This entry was posted in aktualności, wystawy. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F