aktualności

Spotkanie: Zasługi Johanna Gottfrieda Borlacha

Zapraszamy do Zamku Żupnego na spotkanie z Urszulą Mróz z Działu Kultury Materialnej Górnictwa, która opowie o zasługach „ojca saskich salin”Johanna Gottfrieda Borlacha.

 

Na spotkaniu pt. Zasługi Johanna Gottfrieda Borlacha dla Górnictwa i warzelnictwa na terenie Saksonii i Małopolski, zostaną przedstawione najważniejsze osiągnięcia saskiego inżyniera zarówno w Żupach Krakowskich jak i w salinach saskich. Podczas spotkania pokazane zostaną niepublikowane dotąd materiały nadesłane z miejsc związanych z Borlachem.

Prelekcja odbędzie się w Sali Gotyckiej Zamku Żupnego, w środę 24 maja 2017 roku o godz. 17.00. Wstęp wolny.

 

J. BorlachJohann Gottfried Borlach (1687-1768); technik i geometra górniczy, administrator żup krakowskich. Urodzony w Dreźnie. Na terenie Saksonii odkrył solanki i uruchomił warzelnie soli. Z tej racji nazywany „ojcem saskich salin”. Sprowadzony do Wieliczki wsławił się podźwignięciem z zapaści gospodarczej nie tylko kopalni ale także miasta Wieliczki. Początkowo pełnił funkcje geometry (1717-24), a latach 1743-50 był administratorem żup krakowskich. Wzorując się na planach Marcina Germana, opracował w latach 1720-30 drugi komplet map miasta Wieliczki i trzech poziomów kopalni. J.G. Borlach był również inicjatorem licznych nowatorskich przedsięwzięć w dziedzinie eksploatacji, transportu, odwadniania, wentylacji i zabezpieczania wyrobisk. Jako pierwszy użył w pracach górniczych prochu strzelniczego oraz opracował i wprowadził instrukcję przeciwpożarową w 1747 r., którą można zobaczyć w komorze Russegger II.

This entry was posted in aktualności, wykłady. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F