aktualności

Zamek Żupny oficjalnie na liście UNESCO

W poniedziałek 2 grudnia 2013 roku  o godz. 11.00 Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka otrzymało dyplom poświadczający wpis Zamku Żupnego w Wieliczce na Listę Dziedzictwa UNESCO. Uroczystość miała miejsce w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego  na Wawelu.

Wielicki kompleks zamkowy jest unikalny w skali europejskiej. Żaden z ośrodków górniczych Światowego Dziedzictwa, jak Kutna Hora czy Hallstatt nie posiada tak okazałego centrum administracyjnego. Zamek Żupny jest jednym z najstarszych  zabytków w krajobrazie miejskim Wieliczki.

Wielicki Zamek Żupny rozwijał się od XIII w. w bezpośrednim sąsiedztwie szybu wydrążonego w poszukiwaniu soli. Jest przykładem  średniowiecznego budownictwa obronnego ściśle związanego z dziejami górniczego przedsiębiorstwa państwowego, jakim były w Polsce przedrozbiorowej Żupy Krakowskie. Skupiające pod jednym zarządem warzelnie  i kopalnie soli w Wieliczce oraz Bochni, żupy były największym polskim przedsiębiorstw i jednym z największych w Europie. Zamek pozostawał siedzibą zarządu aż do 1945 r., kiedy jego środkowa część została uszkodzona przez bomby. Po renowacji mieści Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, prowadzące badania nad dziedzictwem solnym wykorzystując historyczny księgozbiór, archiwum salinarne oraz cenny zasób kartograficzny saliny.

Kompleks zamku składa się z trzech głównych budowli: środkowej tzw. Domu Pośród Żupy, najstarszej sięgającej końca XIII w. mieszczącej okazałą Salę Gotycką o sklepieniu wspartym na jednym filarze, północnej – Domu Żupnego wybudowanego w XIV-XV w.   i południowej z I poł. XIX w. W skład założenia wchodzą ponadto rezerwat szybu górniczego z połowy XIII w., zabezpieczone ruiny kuchni żupnej z XV w., fragmenty murów obronnych z poł. XIII w. i bardzo dobrze zachowana baszta z XIV w.

 

This entry was posted in aktualności. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F