aktualności

Zamek Żupny na liście Unesco

Zamek Żupny, fot. Bogdan Pasek

23 czerwca 2013 r. na 37. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, która odbyła się Kambodży, zapadła decyzja w sprawie wpisu Zamku Żupnego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Gremium rozpatrzyło wniosek o rozszerzenie już istniejącego wpisu „Kopalnia Soli w Wieliczce” o Zamek Żupny i Kopalnię Soli w Bochni. Te trzy obiekty będą się figurować pod wspólną nazwą „Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni”. 

Zamek Żupny to historyczny zespoł budynków będący  siedzibą zarządu kopalni od XIII w. do 1945 r. Mieszczą się tutaj wystawy stałe oraz czasowe.


ZOBACZ FILM

Róg bractwa kopaczy.....Róg bractwa kopaczy.....Róg bractwa kopaczy.....Róg bractwa kopaczy.....Róg bractwa kopaczy.....Róg bractwa kopaczy.....Róg bractwa kopaczy.....Róg bractwa kopaczy.....Róg bractwa kopaczy.....Róg bractwa kopaczy.....Róg bractwa kopaczy.....Róg bractwa kopaczy.....Róg bractwa kopaczy.....

This entry was posted in aktualności. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F