aktualności

Zamek Żupny i cerkwie na obrazach niepełnosprawnych

Malarskie spojrzenie na Zamek Żupny i cerkwie – zabytki z Listy UNESCO zaprezentuje wystawa „Wieliczka, Powroźnik, Brunary Wyżne, Kwiatoń – zabytki na Liście UNESCO”. Jej otwarcie odbędzie się 12 grudnia o godz. 12.00 w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w kopalni soli na głębokości 135 m.

wystawa Pleneru Malarskiego Artystów Niepełnosprawnych, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka (1)

Wystawa zaprezentuje ok. 130 wybranych prac z tegorocznego Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego Artystów Niepełnosprawnych. Uczestnicy w ramach cyklu „Zabytki na Liście UNESCO” malowali obiekty wpisane na te listę w 2013 r.: Zamek Żupny w Wieliczce oraz cerkwie łemkowską p.w. Św. Jakuba Młodszego z XVI w. w Powroźniku (k. Krynicy Zdroju), p.w. Św. Michała Archanioła z 1779 r. w Brunarach Wyżnych oraz p.w. Św. Paraskiewy z XVII w. w Kwiatoniu (pomiędzy Uściem Gorlickim a Wysową). Kolejne klejnoty małopolskiej ziemi docenione przez Komitet UNESCO zyskały tym samym interesującą dokumentację malarską.

Wystawę można oglądać do 30 czerwca 2015 r.  Informacja: 12 289 16 27.

Plener zorganizowany we współpracy z Fundacją Sztuki Osób Niepełnosprawnych odbył się w dniach 5-6 września 2014 r. Wzięło w nim udział 40 osób. Powstało 150 prac.

Sponsor: BANK PEKAO S.A.

Patronat medialny: TVP Kraków, Radio Kraków, Nasze Sprawy

This entry was posted in aktualności, wystawy. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F