aktualności

Z Wieliczki do Katowic

W zbiorach Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka znajduje się jeden z największych w Polsce zbiorów prac Władysława Skoczylasa – twórcy polskiej szkoły drzeworytniczej.

Góral - szkic do drzeworytu, Władysław Skoczylas, ołówek, papier, 1928 r.Z pośród ponad 400 drzeworytów, akwareli i rysunków i dokumentów związanych z osobą Skoczylasa wypożyczono na wystawę do Muzeum Historii Katowic 21 drzeworytów, 10 akwareli, 15 rysunków oraz 6 klocków drzeworytniczych a także dyplomy, plakaty, czasopisma i artykuły prasowe.

Władysław Skoczylas (1883-1934) był grafikiem, malarzem, rzeźbiarzem, pedagogiem. Uważany jest za twórcę polskiej szkoły drzeworytniczej. Urodził się w Wieliczce, w rodzinie górniczej, od pokoleń związanej z kopalnią soli. Do gimnazjum uczęszczał w Bochni, gdzie zdał maturę w 1901 r. W następnych latach studiował w Wiedniu i w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Po ukończeniu studiów uczył rysunku w Szkole Przemysłu Drzewnego w Zakopanem. Tam zetknął się ze sztuką ludową, legendami góralskimi, zdobnictwem, rzemiosłem, strojem i budownictwem, co wywarło duży wpływ na tematykę jego twórczości artystycznej. Studiował we Francji i Włoszech, zdobywając umiejętności w zakresie technik graficznych.

Młoda Hucułka, Władysław Skoczylas, akwarela na tekturze, 1930 r.Natomiast przebywając w Królewskiej Akademii Sztuk Graficznych w Lipsku zgłębił tajniki drzeworytu. W 1918 roku osiadł na stałe w Warszawie, gdzie objął posadę profesora rysunku na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W 1920 roku został mianowany dyrektorem Miejskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych, a dwa lata później powierzono mu prowadzenie Katedry Grafiki w Szkole Sztuk Pięknych (przemianowanej wkrótce na Akademię), w której jego wybitnym studentem był Paweł Steller.

 

Wystawę „Władysław Skoczylas – mistrz Pawła Stellera” można oglądać do 4 kwietnia 2014 roku w Muzeum Historii Katowic.

 

This entry was posted in aktualności. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F