Kopalnia
Kopalnia

Wystawy stałe

Trasa Muzeum

Trasa Muzeum

Na Trasę Muzeum składa się 15 wystaw stałych, 2 rezerwaty górnicze, sala wystaw czasowych oraz multimedialna kaplica. W sumie ok. […]

Komora Aleksandrowice II

Komora Aleksandrowice II

W komorze znajduje się nowoczesna multimedialna kaplica pod wezwaniem św. Jana Pawła II. Za­sad­ni­czy wy­strój świątyni sta­no­wi­ą trzy rzeźby – bryły […]

Komora Aleksandrowice I

Komora Aleksandrowice I

Komora wyposażona została w urządzenia multimedialne, m.in. w ekran dotykowy, umożliwiający interaktywne poznawanie różnych rodzajów prac górniczych oraz gry edukacyjne. […]

Komora Russegger VI

Komora Russegger VI

Szczególną uwagę turystów zwracają słynne przejrzyste kryształy z Grot Kryształowych będące świadectwem niezwykle kreatywnych możliwości przyrody. Efektownie prezentują się tzw. choinki […]

Komora Russegger V

Komora Russegger V

Wystawa Żupy krakowskie – przedsiębiorstwo królewskie ukazuje dzieje przedsiębiorstwa na przestrzeni wieków poprzez różne grupy osób z nim związanych: królów […]

Komora Russegger IV

Komora Russegger IV

W tym wyrobisku zaprezentowano Urządzenia i sprzęt do transportu pionowego. Dominuje w niej kierat konny tzw. saski z XVIII wieku z unikatowej kolekcji maszyn wyciągowych w zbiorach Muzeum

Komora Russegger III

Komora Russegger III

Warzelnictwo solne i odwadnianie kopalni to tytuł prezentowanej tu wystawy. Najstarsze ślady pozyskiwania soli na tym terenie pochodzą z okresu […]

Komora Russegger II

Komora Russegger II

Ekspozycja Dawne urządzenia i sprzęt górniczy prezentuje używane przez wieki narzędzia górnicze: kilofy, młoty oraz kliny żelazne, przy pomocy których […]

Poprzecznia Szerzyzna

Poprzecznia Szerzyzna

Na wystawie Sprzęt do transportu poziomego i pochylnianego zaprezentowano sposoby dostarczania urobku od przodka do podszybia. Drobny urobek przenoszono w […]

Komora Maria Teresa II

Komora Maria Teresa II

W latach siedemdziesiątych XIX w. rozpoczęto urabianie soli metodami mechanicznymi. Pierwsze próby użycia prochu w kopalni podjęto już w 1743 r., a otwory strzałowe wykuwano dłutem i młotem.

Komora Miejska

Komora Miejska

W tej części Muzeum na wystawie Dzieje miasta górniczego Wieliczki przedstawione są dzieje Wieliczki od czasów schyłkowego paleolitu do czasów […]

Komora Karol

Komora Karol

Ze względów ekonomicznych transport konny zastępowano od 1925 r., zdecydowanie tańszymi w eksploatacji, lokomotywami akumulatorowymi. W 1931 r. poziom IV […]

Komora Maria Teresa IV

Komora Maria Teresa IV

W centralnym miejscu komory znajduje się krzyż konny – prototyp kieratu. Zasady działania urządzenia przedstawiają rysunki z XIX wieku oraz […]

Komora Maria Teresa III

Komora Maria Teresa III

To najstarsza z ekspozycji – powstała już w 1966, zaprezentowano w niej całość zagadnień solnych związanych z mioceńską formacją solonośną Podkarpacia, okolic Wieliczki i Bochni.

Komora Modena

Komora Modena

Eksponowany w komorze kierat, tzw. polski, z poziomym wałem linowym, jest najstarszym i zarazem największym z posiadanych przez muzeum konnych […]

Komora Saurau

Komora Saurau

Komora z powodu remontu jest czasowo wyłączona ze zwiedzania.

Komora Russegger VII

Komora Russegger VII

W komorze prezentowana jest wystawa Sacrum w dziedzictwie solnym. Zgromadzono tu przedmioty kultu religijnego przeniesione z podziemnych kaplic z XVII-XX w. m.in. zespół drewnianych rzeźb przedstawiających

Komora Kraj

Komora Kraj

W komorze tej dostępna jest ekspozycja Maszyny do transportu pionowego i pochylnianego, która prezentuje okazały kierat konny zwany węgierskim będący ulepszoną wersją kieratu saskiego

Komora Alfonsa Długosza

Komora Alfonsa Długosza

Nazwę komory nadano w 1976 r., w pierwszą rocznicę śmierci twórcy Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka Alfonsa Długosza.

F