aktualności

Wystawa: Żydzi w Wieliczce – przywracanie pamięci

Zapraszamy na otwarcie wystawy Żydzi w Wieliczce – przywracanie pamięci  26 marca (piątek) o godz. 12.00 w Zamku Żupnym w Wieliczce.

Wystawa Żydzi w Wieliczce – przywracanie pamięci ma przywołać pamięć o licznej niegdyś żydowskiej społeczności Wieliczki i podmiejskiego Klasna. Specyfika miasta górniczego to przede wszystkim królewskie zakazy osiedlania się ludności żydowskiej – lata okupacji to otwarcie Wieliczki na napływ Żydów krakowskich i punkt zborny przed akcją wysiedleńczą w sierpniu 1942 r.
Prezentowany poprzez nieliczne zachowane fotografie i dokumenty firmowe, świat Żydów wielickich przełomu XIX i XX wieku oraz lat międzywojennych ukazuje specyfikę tej społeczności, w dużej mierze spolonizowanej, ale trwającej przy swojej religii i tradycji. Jej przypomnieniu służą prezentowane w rytmie świąt żydowskich judaika użyczone na wystawę przez Żydowski Instytut im. E. Ringelbluma w Warszawie, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum w Chrzanowie i osoby prywatne.
żydzi w wieliczce-przywracanie pamięci, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
Wydzielona część ekspozycji poświęcona jest wydarzeniom lat okupacji niemieckiej i akcji Juderein, tym którzy ocaleli oraz miejscom pamięci o pomordowanych. Zwiedzając wystawę, uważny widz dostrzeże opowieść o losach małej dziewczynki, która odwiedzając  po latach Wieliczkę zaczęła swoje wspomnienia od słów: Urodziłam się pod tym niebem…

Materiały historyczne, prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie, Archiwum Państwowego w Krakowie Oddział w Bochni, Biblioteki Jagiellońskiej, Muzeum Farmacji Collegium Medicum UJ, zbiorów własnych Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka oraz od osób prywatnych.

This entry was posted in aktualności, wystawy. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F