aktualności

Wystawa: złoże solne Bochni

Wystawa przygotowana przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka jest prezentowana w Muzeum Geologicznym Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie przy ul. Senackiej 3 do końca sierpnia 2015 r.

Wystawa stanowi prezentację budowy geologicznej najwcześniej zagospodarowanego górniczo złoża solnego w Polsce oraz kopalni. Pokazano okazy skał solnych, wtórnych mineralizacji; całość uzupełniono fotografiami wnętrza kopalni i planszami. Nawiązana także do współczesnych przemian. W ostatnich latach bowiem, zakrojone na dużą skalę roboty zabezpieczające i adaptacyjne uczyniły z kopalni atrakcyjny obiekt turystyczny, edukacyjny i rekreacyjny. O wartości historycznej i przyrodniczej tego ważnego w przeszłości ośrodka gospodarczego świadczy umieszczenie go 23 czerwca 2013 r. na liście obiektów Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.

This entry was posted in aktualności, wystawy. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F