aktualności

Wystawa: Zbrodnia katyńska

Wystawa „Zbrodnia katyńska” jest drugą wystawą z rozpoczętego przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka i Kopalnię Soli „Wieliczka” cyklu poświęconego wybranym zagadnieniom z historii Polski, a przygotowanego dla turystów zwiedzających kopalnię Soli w Wieliczce. Ekspozycję można oglądać od połowy września do grudnia 2016 w komorze Drozdowice III w Kopalni Soli.

Marsz Cieni, fot. Grzegorz Trynkiewicz

Marsz Cieni, fot. Grzegorz Trynkiewicz

Wystawa składa się z 18 plansz podzielonych na bloki tematyczne. Pierwsze wprowadzają w kontekst Zbrodni Katyńskiej od paktu Ribbentrop –Mołotow, poprzez atak na Polskę przez Niemcy i ZSRR po represje w stosunku do ludności polskiej na terenach zajętych przez Sowietów. Na kolejnych oglądający poznają losy polskich jeńców wojennych, miejsca ich przetrzymywania oraz obozową codzienność. Zobaczą decyzję o wymordowaniu polskich jeńców i poznają sylwetki wybranych ofiar zbrodni: wojskowych, osoby duchowne ukazane poprzez osobę rabina i kapelana prawosławnego oraz lekarzy.

 

Kulminacyjnym punktem narracji tej wystawy jest Zbrodnia – metodyka zabijania, liczba ofiar i miejsca zbrodni. Kolejny wątek dotyczy poszukiwań oficerów po zawarciu układu Sikorski–Majski, odkrycia ich grobów, prowadzonych prac przez komisje niemiecką i radziecką oraz ich ustaleń. Oglądający poznają kulisy powstania „Kłamstwa katyńskiego”, ustalenia konferencji w Jałcie oraz polityki informacyjnej prowadzonej przez aliantów i Sowietów. Przełomowym momentem w sprawie był rok 1990 rok, w którym Sowieci przyznali się do zbrodni. Odkryto kolejne miejsca mordów i je zbadano. Ostatnie plansze zwracają uwagę na to, że Katyń zawsze istniał w świadomości Polaków, podkreślają walkę o prawdę i związane z tym represje oraz prawdę o Katyniu będącą elementem polskiej tożsamości.

Celem cyklu wystaw historycznych jest przybliżenie ważnych dla Polski wydarzeń, które mają wpływ na postrzeganie współczesnej rzeczywistości politycznej oraz relacji z sąsiadami. Przejrzyście ilustrowane plansze z tekstami naświetlają i wyjaśniają znaczenie takich pojęć jak niepodległość naszego kraju i historyczna prawda, które zawsze stanowiły dla Polaków wielką wartość. W ramach cyklu zaplanowano zorganizowanie czterech wystaw rocznie, na każdą z nich będzie się składało 18 plansz bogato ilustrowanych wraz z obszernymi komentarzami w 5 wersjach językowych.

Pierwszą wystawę z cyklu „Zmiany granic Polski na przestrzeni dziejów” w kopalni soli mogło zobaczyć ok. 330 tys osób, obecnie prezentowana jest ona w Kampusie Wielickim.

 

Teksty przygotowali współpracujący z Muzeum dr Aleksander Arkusz i dr Andrzej Synowiec., naukowcy z Instytutu Historii UJ.
Organizatorem wystawy jest Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, partnerem Kopalnia Soli Wieliczka S.A.”.

Patron medialny: „Do Rzeczy”

This entry was posted in aktualności. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F