aktualności

Wystawa: Zaginione obrazy Wieliczki Piotra Stachiewicza

Zapraszamy na wystawę Zaginione obrazy Wieliczki Piotra Stachiewicza do Zamku Żupnego w Wieliczce.

Piekielna-jazda, Muzeum Żup Krakowskich WieliczkaWystawa  ma na celu przypomnienie cyklu 12 obrazów poświęconych wielickiej kopalni soli. Ich losy od II wojny światowej nie są znane. Zaprezentowanie obrazów jest możliwe dzięki zachowanemu albumowi pt. „Wieliczka” z barwnymi reprodukcjami, które posłużyły do wykonania wielkoformatowych fotografii. Istotnym elementem  wystawy jest obraz Śmierć Górnika z Muzeum Narodowego w Krakowie, stanowiący uzupełnienie scen z wielickiej kopalni. Ponadto prezentowane są dwa obrazy: Komora w kopalni oraz Stara Wieliczka ze zbiorów Muzeum Żup Krakowskich przypisywane P. Stachiewiczowi. Tłem a jednocześnie dopełnieniem ekspozycji są oryginalne obrazy, rysunki i szkice autorstwa P. Stachiewicza, pokazujące jego warsztat artystyczny. Wśród nich na uwagę zasługuje cykl obrazów Widma w pracowni oraz cykl rysunków – ilustracji do trylogii Henryka Sienkiewicza.Mamy nadzieję, że ta wystawa przyczyni się do odnalezienia zaginionych, wielickich obrazów Piotra Stachiewicza. Muzeum zwraca się z prośbą o pomoc do wszystkich, którzy cokolwiek wiedzą na temat ich dalszych losów.

Piotr Stachiewicz w latach 1893-1895 wykonał cykl dwunastu obrazów o tematyce kopalnianej, będących reminiscencją wielickiej historii i tradycji. Wśród wspominanych obrazów znalazły się następujące sceny: Kaplica św. Antoniego,  Nabożeństwo w podziemiach,  Górnik przy pracy,  Chodnik Modena, Grota Kryształowa,  Posiłek górników w kopalni, Komora Małachów,  Jezioro w grocie im. Piłsudskiego, Tratwa na Jeziorze w Grocie Piłsudskiego, Ręka Boża –  legenda o zasypanym górniku, Piekielna jazda oraz Górnik w stroju uroczystym. Wstępem do wielickiego cyklu był, namalowany w 1892 r., obraz Śmierć górnika, podejmujący wątek śmierci i pożegnania. Krakowski malarz za wspomniany obraz otrzymał nagrodę Akademii Umiejętności im. Probusa Barczewskiego za rok 1892.

This entry was posted in aktualności, wystawy. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F