czasowe

Wystawa: Wieliczanie lat minionych

Serdecznie zapraszamy na wystawę „Wieliczanie lat minionych”, którą można zwiedzać do dnia 17 czerwca 2013 roku w Zamku Żupnym. Celem wystawy jest ukazanie aktywności społecznej, towarzyskiej, kulturalnej i sportowej Wieliczan jako społeczności od XIX w. do wybuchu II wojny światowej.

Od drugiej połowy XIX w. stałym elementem wpisanym w życie miasta były koncerty chórów Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” i Orkiestry Salinarnej odbywające się głównie w Parku Miejskim i Parku Salinarnym. O udanych przedstawieniach organizowanych przez miejscowy zespół Teatru Amatorskiego, członków „Lutni” czy „Sokoła” można było przeczytać na łamach wielu tytułów prasowych. Dostęp do dzieł literatury polskiej i światowej umożliwiały działające w Wieliczce – Czytelnia Ludowa i Czytelnia Robotników Salinarnych pod wezwaniem Św. Kunegundy, które zarazem były miejscami spotkań towarzyskich. Wydarzeniami ściągającymi tłumy Wieliczan były coroczne wyścigi kolarskie organizowane przez powołany do życia w latach 20. XX w. Klub Cyklistów i Motorzystów zrzeszający najznamienitszych obywateli miasta. Nie można pominąć również spraw związanych z funkcjonowaniem wielickiego szkolnictwa, m.in. aktywnej działalności na polu kultury uczniów i nauczycieli Gimnazjum im. Jana Matejki.

Wystawa podejmując tę wielowątkową opowieść o społeczeństwie Wieliczki ma być swoistą „podróżą sentymentalną” do czasów, które bezpowrotnie minęły. Pamięć o społeczności tworzącej obraz miasta nadal jednak żyje za sprawą starych fotografii, dokumentów, dyplomów, plakatów, bądź zachowanych obiektów.
W dniu otwarcia wystawy – 30 marca, w kilku punktach miasta pojawiły się niezwykłe słupy ogłoszeniowe, na których oprócz tradycyjnych plakatów zapraszających na wystawę, umieszczone zostały reprinty przedwojennych afiszy, informujące o wydarzeniach odbywających się wówczas w mieście. Owe „okrąglaki” spotkać można w okolicach Zamku Żupnego, przy ulicy Daniłowicza oraz przy skrzyżowaniu ulic Limanowskiego i Szpunara, stanowią one zwiastun tematyki prezentowanej na wystawie.

Doskonałym wprowadzeniem w tematykę wystawy, jest wykonany specjalnie na potrzeby tego wydarzenia niemy film, sporządzony z częściowo wcześniej nie publikowanych starych fotografii. Wykorzystane materiały pochodzą ze zbiorów Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka oraz rodzinnych albumów wieliczan. Zwiedzający mają możliwość w zaaranżowanej na wystawie Czytelni Ludowej, swobodnie sięgnąć do gazet sprzed stu lat i dowiedzieć się czym żyło miasto i jego mieszkańcy. Dodatkowo odwiedzający wystawę mogą zasiąść w dawnej ławie szkolnej umieszczonej w części ekspozycji poświęconej wielickiemu szkolnictwu i poczuć atmosferę przedwojennej klasy.

Z myślą o mieszkańcach Wieliczki, chcących aktywnie włączyć się w prezentowaną wystawę, została przygotowana specjalna tablica, na której można umieszczać swoje fotografie przedstawiające miasto i jego mieszkańców z przed 1939 r. Osoby zainteresowane wypożyczeniem zdjęć proszone są o kontakt z autorem wystawy – osobiście w dziale Historycznym Muzeum lub telefonicznie pod nr tel. 12 289-16-12.
Organizując wystawę nie zapomniano również o uczniach wielickich szkół, dla których przygotowano zajęcia edukacyjne, poruszające w swojej treści dzieje związane z przeszłością Wieliczki przed wybuchem II wojny światowej.

Wieliczanie lat minionych, fot. Piotr Chwalba

This entry was posted in czasowe, wystawy. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F