aktualności

Wystawa: Stanisław Staszic i jego epoka

Zapraszamy na wystawę Stanisław Staszic i jego epoka. Została przygotowana w 250 rocznicę jego urodzin i jest niewątpliwie ciekawą lekcją patriotyzmu.

stanisław staszic, Muzuem żup Krakowskich Wieliczka

Celem wystawy jest przybliżenie postaci Stanisława Staszica – jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego Oświecenia, wielkiego patrioty, a także męża stanu, przyrodnika i prekursora geologii. Należy podkreślić jego zasługi w dziedzinie górnictwa, hutnictwa oraz jako propagatora spółdzielczości, działacza oświatowego i wytrwałego społecznika. Kopalnię soli w Wieliczce zwiedził 23 kwietnia 1790 r., Księga gości zwiedzających kopalnię z jego wpisem prezentowana jest na wystawie.

Na wystawie można zobaczyć m.in.: przedstawienia miast i obiektów (grafiki i akwarele), z którymi był związany, kolekcję medali, mapy geologiczne, portrety, publikacje: Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego, Dzieła Stanisława Staszica, Przestrogi dla Polski, Ród ludzki, tłumaczenia: Iliady Homera, Epoki natury Buffona, przyrządy miernicze.

This entry was posted in aktualności, wystawy. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F