czasowe

Wystawa: Skarby bractw i cechów na ziemiach polskich

Zapraszamy na wystawę Skarby bractw i cechów na ziemiach polskich w Zamku Żupnym. Celem ekspozycji jest przedstawienie  bogactwa kultury materialnej oraz duchowej cechów, bractw i organizacji zawodowych działających na terenach dzisiejszych ziem polskich.

Róg-Bractwa-Kopaczy-1534-r.

W dobie pracy w nowoczesnych, wielkich korporacjach pojęcia związane z dawnymi cechami odchodzą  powoli w zapomnienie. Warto jednak przypomnieć, że zawodowe grupy nie są naszym wynalazkiem. Już wiele wieków temu ludzie pracujący w podobnych profesjach – aby przetrwać i chronić swe interesy – łączyli się w zawodowe grupy – cechy, bractwa lub kongregacje. Ich działalność była oczywiście związana z wieloma materialnymi świadectwami zawodowej aktywności.

Akcesoria cechowe dotyczyły funkcjonowania tych organizacji na płaszczyźnie administracyjno – prawnej, obrzędowej, religijnej, a czasem nawet wojskowej. Wspomniane zabytki, nie zawsze doceniane nie tylko ze względu na swe walory artystyczne, ale również źródłoznawcze, stanowią bazę wystawy czasowej prezentowanej w Zamku Żupnym.

Dzięki przychylności kilkudziesięciu muzeów, fundacji, instytucji kościelnych i organizacji rzemieślniczych udało się zgromadzić szereg cennych, bogato zdobionych przedmiotów związanych z historią bractw, cechów czy kongregacji. Na prezentowanej wystawie nie mogło oczywiście zabraknąć obiektów stanowiących istotny element dziejów dwóch małych miejscowości południowej Polski – Wieliczki i Bochni. Wśród skarbów wielicko-bocheńskich korporacji zawodowych odnaleźć dziś można wyjątkowy przykład rzemiosła artystycznego.

Jednym z eksponatów na wystawie jest Róg Bractwa Kopaczy fundowany  przez żupnika Seweryna Bonera i ofiarowany w 1534 r. Bractwu Kopaczy w Wieliczce. Róg to symbol bogactwa, jakim w okresie renesansu dla królewskiego skarbu były krakowskie żupy solne. Sam róg ozdobiony jest trzema okuciami srebrnymi na których widnieje m. in. herb Bractwa Kopaczy. Ten sam herb umieszczony został na, przechowywany dziś w parafii św. Klemensa, złoconym kielichu z XVI w.
Obok wielicko-bocheńskich „skarbów” na wystawie znajdą się obiekty związane z organizacjami zawodowymi działających na terenach ziem polskich.

Eksponaty-z-wystawy-ikona-300x244

W 1564 r. ufundowany został  kolejny wyjątkowy zabytek (reprezentowany w kopii) – srebrny kur symbol Krakowskiego Bractwa Kurkowego. Najwyższy poziom artystyczny reprezentują także eksponaty związane z Krakowską Kongregacją Kupiecką: srebrny pucharek w kształcie okrętu z ok. 1620 r., laska starszego bractwa oraz mosiężna lada i relikwiarz – oba z motywem okrętu – symbolu kupieckiej działalności członków Kongregacji.

Wystawa będzie obfitowała w liczne przykłady kunsztu rzemieślniczego, zwłaszcza złotnictwa, z XVI-XVIII w.: kufle, wilkomy, dzbany i konwie. Dzieła te zazwyczaj zdobiono inskrypcjami, znakami cechowymi lub przedstawieniami świętych patronów. Ważne miejsce w życiu i funkcjonowaniu dawnych cechów odgrywała sfera sakralna, reprezentowana przez: pasyjki, krucyfiksy i obrazy patronów cechowych.

Mamy nadzieję że wśród tej ogromnej różnorodności prezentowanych zabytków, materiałów, technik artystycznych, każdy zwiedzający znajdzie coś co go zainteresuje, a wszyscy zauważą ogromne bogactwo tradycji dawnych cechów, którego współcześni rzemieślnicy zapewne nawet nie podejrzewają.

Wystawa otwarta będzie od 18.08.2009 do 14.11.2009. Zapraszamy!

This entry was posted in czasowe. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F