czasowe

Wystawa: Siła pasji. Alfons Długosz 1902-1975

Wystawa ukazuje postać twórcy Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w perspektywie jego bogatej spuścizny artystycznej. Prezentowane obrazy, rysunki, fotografie, dokumenty i pamiątki są dowodem niestrudzonych sił twórczych, których zwieńczeniem stało się stworzenie podziemnego muzeum – dzieło życia artysty.

Jest to pierwsza po ponad czterdziestu latach przekrojowa wystawa prac Alfonsa Długosza, publiczność ma ponownie okazję podziwiać obraz niezwykłej pracowitości oraz pasji twórczej tego artysty, wyrażającej się na wielu polach działań artystycznych. Na wystawie znalazło się ponad sto obiektów – dokumentów, obrazów, rysunków i fotografii, prezentowanych zarówno w ekspozycji podziemnej Muzeum Żup Krakowskich jak i na Zamku Żupnym w Wieliczce. Wystawa prezentuje zagadnienia związane z biografią artysty oraz jego praktyką artystyczną, ukazując przy tym bogactwo dzieł rysunkowych, malarskich i fotograficznych. Ich dopełnienie stanowi część poświęcona powstaniu wielickiego muzeum, gdyż to właśnie temu dziełu, w ostatnich dwudziestu latach życia, Alfons Długosz podporządkował zarówno swoje życie osobiste jak i twórczość artystyczną.

30 września 2016 przypadła 50. rocznica uroczystego otwarcia ekspozycji podziemnej Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, której obchody weszły w rok kolejny, dając swój wyraz w realizacji wystawy poświęconej życiu i twórczości Alfonsa Długosza, inicjatora powstania wielickiego muzeum oraz jego pierwszego dyrektora. Długosz, artysta plastyk i fotografik, zachwycony przestrzenią kopalni i jej historią, zainicjował działania mające na celu uratowanie zarówno solnych komór jak i starych maszyn oraz narzędzi górniczych przed bezpowrotnym zniszczeniem, dzięki umieszczeniu ich jako eksponatów w ramach podziemnej wystawy. Jego postać, nierozerwalnie związana z dziejami miasta, stanowi znakomity przykład niestrudzonej pracy, pasji i zaangażowania, która zaowocowała ocaleniem kopalni, stanowiącej obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów zabytkowych w skali światowej.

 

Wydarzenia towarzyszące

26 listopada, godz. 10.00 i 12.30
zajęcia dla dzieci „Z historii wielickiego Muzeum”, Zamek Żupny, Jadwiga Zadak

13 grudnia, godz. 17.00
prelekcja „Alfons Długosz 1902-1975”, Zamek Żupny, Agata Franaszek

15 grudnia, godz. 10.00
zajęcia dla seniorów, „Artysta i muzealnik – Alfons Długosz”, Muzeum w Kopalni, Jadwiga Zadak

19 listopada, godz. 11.00 i 13.00
po wystawie oprowadzi kurator – Agata Franaszek

 

This entry was posted in czasowe, wystawy, zamek. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F