aktualności

Wystawa: Łużyczanie w Wieliczce

Wystawa „Łużyczanie w Wieliczce” zorganizowana przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Zamku Żupnym jest skierowana do odbiorców w każdym wieku, jest dostępna dla odwiedzających w dniach 19.12.2006 – 10.04.2007.

Jej edukacyjny charakter pozwala na bezpośredni kontakt dzieci i młodzieży z prahistorią i archeologią. Na wystawie pokazane są oryginalne zabytki: kamienne żarna (z Biskupina), przedmioty wykonane z brązu (np. ozdoby, uzbrojenie, przedmioty użytkowe), ceramika naczyniowa (np. naczynia miniaturowe, wazy, misy czerpaki), inne wyroby ceramiczne (np. ciężarki tkackie, przęśliki, łyżki).

Obok nich można zobaczyć rekonstrukcje obiektów związanych z codziennym życiem ludności z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Uwagę zwraca duży fragment drewnianej chaty, dającej widzowi wrażenie obecności w jej wnętrzu. W budynku, po prawej stronie, znajduje się dużych rozmiarów łoże przykryte skórami. Pośrodku palenisko. Po lewej jego stronie pionowy warsztat tkacki. Przed wejściem do chaty siedzi i pilnuje jej bezpieczeństwa uzbrojony wojownik. W centralnej części ekspozycji zrekonstruowano stanowisko warzelnicze: na palenisku ustawiono duże gliniane naczynia służące do odparowywania wody z solanki i małe, kielichowate, wypełnione melasą solną do jej suszenia. Po prawej stronie od wejścia odtworzono fragment cmentarzyska z przekrojem ukazującym gliniane urny, w których składano prochy zmarłych. Nad nimi zastygła w bezruchu, uśpiona, jesienna roślinność.

Całości dopełniają manekiny prezentujące stroje, ozdoby i uzbrojenie oraz fotografie odtworzonych chat łużyckich: w Biskupinie i Woli Radziszowskiej k/Skawiny.

Występujące licznie obiekty nie tylko pozwalają poznać życie ludzi w wymienionych okresach, ale także umożliwiają spróbowanie swych sił w wykonaniu tkaniny na pionowym warsztacie tkackim, użyciu siekierki z brązu, czy zmielenia ziarna na kamiennych żarnach.

This entry was posted in aktualności, wystawy. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F