aktualności

Wystawa: Granice Rzeczypospolitej 1918-1945

Wystawa przedstawia kształtowanie się terytorium państwa polskiego w ostatnich 100 latach. W początkowej fazie, tuż  po zakończeniu I wojny światowej, procesowi wytyczenia nowych granic towarzyszyło wiele konfliktów, które rozwiązywane były w drodze powstań, plebiscytów i wojen. Główne problemy dotyczyły spornych terytoriów z Niemcami, z Ukrainą próbującą utworzyć niepodległe państwo, nowo powstałą Czechosłowacją czy też Litwą.

 

W 1920 roku państwu polskiemu groziła likwidacja ze strony armii sowieckiej, niosącej na zachód rewolucję komunistyczną. W czasie II wojny światowej, w wyniku porozumienia pomiędzy hitlerowskimi Niemcami a ZSRR,  Polska znowu zniknęła na 5 lat z mapy Europy. Obecne jej granice ukształtowały polityczne decyzje Roosvelta, Churchilla i  Stalina podjęte w Jałcie.

 

Wystawa „Granice Rzeczypospolitej 1918-1945” jest kolejną z historycznego cyklu przygotowanego przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka we współpracy z historykami Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Składa się z 18 plansz. Komentarze są dostępne w pięciu językach: polskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim.

 

Wystawa jest dostępna bezpłatnie na dziedzińcu Zamku Żupnego w Wieliczce (ul. Zamkowa 8).

 

This entry was posted in aktualności. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F