aktualności

Wystawa: Fortuny na soli wyrosłe

Wystawa „Fortuny na soli wyrosłe” dokumentuje wyjątkowe znaczenie i wartość soli w przeszłości – w historii państwa, rodów i instytucji. Po raz pierwszy prezentuje osoby oraz instytucje, które czerpały korzyści z Żup Krakowskich (kopalń soli w Wieliczce i Bochni).

Sebastian Lubomirski, żupnik w latach 1581-1591 Zbiory Muzeum Żup Krakowskich Fot. Artur Grzybowski

Sebastian Lubomirski, żupnik w latach 1581-1591
Zbiory Muzeum Żup Krakowskich
Fot. Artur Grzybowski

Wymienić tu należy przedstawicieli najznakomitszych rodów Rzeczpospolitej: Lubomirskich, Kazanowskich, Wielopolskich, Wodzickich, Moszyńskich i innych. Pełniąc funkcję żupnika – królewskiego zarządcy żup – budowali lub mnożyli swoje fortuny. Na ekspozycji pokazano ich portrety, portrety przedstawicieli rodzin autorstwa tak znakomitych malarzy jak: Peter Danckers de Rij, H. Riquad, L.F. Elle czy A. Manyoki. Zobaczyć tez można widoki wspaniałych rezydencji magnackich.
Do grona uprzywilejowanych otrzymujących nadania w soli należały kościoły i klasztory: Benedyktyni w Tyńcu i Łysej Górze, Benedyktynki w Staniątkach, Cystersi w Mogile, Jędrzejowie, Koprzywnicy, Wąchocku, Henrykowie, Lądzie, Ołoboku i Welehradzie na Morawach, Klaryski w Krakowie, Starym Sączu i Wrocławiu; Paulini na Skałce w Krakowie i Częstochowie, Dominikanie w Krakowie i Bochni.
Związki Akademii Krakowskiej z Żupami (profesorowie otrzymywali pensje z Żup) podkreślają portrety: prof. ks. Jana Brożka (1585-1652) – rektora akademii, wybitnego matematyka, astronoma i geometrę oraz Justusa Słowikowskiego (ok. 1595 – 1654) – doktora obojga praw, kanonika kapituły krakowskiej, archiprezbitera kościoła mariackiego, doradcy biskupa Gembickiego.
Obok cennych obrazów na ekspozycji zobaczyć można interesujące wyroby rzemiosła artystycznego, wśród najcenniejszych Róg Bractwa Kopaczy z 1534 r. Wśród najstarszych obiektów wymienić należy srebrny tłok pieczętny Benedyktynów tynieckich (przed 1300 r.). Można podziwiać piękne rodowe srebra, broń białą i myśliwską także cenne numizmaty.

Eksponaty wypożyczyły:
Muzea Narodowe: w Warszawie, Krakowie, Kielcach, Fundacja XX Czartoryskich przy Muzeum Narodowym w Krakowie, Zamki Królewskie w Warszawie i na Wawelu, Muzeum Pałac w Wilanowie, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Muzeum – Zamek w Łańcucie, Muzeum Okręgowe w Bochni, Tarnowie i Rzeszowie, Klasztor Dominikanów w Warszawie, Kościół św. Klemensa w Wieliczce, Klasztor OO. Franciszkanów–Reformatów w Wieliczce, Rodzina Morsztynów.

Patronat medialny:
GAZETA KRAKOWSKA
RADIO KRAKÓW
TVP 3 KRAKÓW
ZWIASTUN KULTURALNY

Zamek Żupny – Wieliczka, ul. Zamkowa 8
2.12.2002.- 31.03.2003.

This entry was posted in aktualności, wystawy. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F