aktualności

Wystawa: Ferdynand Olesiński – malarstwo w kręgu rodzinnym

Zapraszamy na wystawę Ferdynand Olesiński – malarstwo w kręgu rodzinnym czynną od 30 stycznia do 13 kwietnia 2009 w Zamku Żupnym w Wieliczce. Ekspozycja prezentuje dorobek twórczy tego wielickiego malarza, ucznia Jana Matejki, jednego z bardziej interesujących, choć całkowicie zapomnianych artystów przełomu XIX i XX w.

Ferdynand Olesiński urodził się w Wieliczce 18 listopada 1859 r. Kunszt malarski doskonalił w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie studiował w latach 1871-1883 pod kierunkiem m.in. Władysława Łuszczkiewicza i Jana Matejki.

Do 1903 r. artysta mieszkał na stałe w Wieliczce (później przeprowadził się wraz z rodziną do krakowskiego Podgórza), stąd też znakomita większość dzieł Ferdynanda Olesińskiego związana jest z wielickim okresem jego życia.

obraz do kaplicy św. Kingi, F. Olesiński, Muzeum Żup Krakowskich WieliczkaChyba najbardziej znanym obrazem jest Legenda św. Kingi, eksponowana pierwotnie w ołtarzu głównym kopalnianej kaplicy, poświęconej tej świętej, obecnie znajdująca się na ekspozycji, Sacrum w dziedzictwie solnym w Muzeum Żup Krakowskich na III poziomie kopalni. Olesiński malował i rysował realistyczne, powstałe w duchu akademickim studia portretowe, pejzaże, sceny rodzajowe oraz obrazy religijne.

Na ekspozycji znalazły się zarówno obrazy olejne, jak i liczne rysunki i szkice, stanowiące cenne uzupełnienie twórczości Olesińskiego w kontekście techniki i warsztatu malarskiego tego artysty. Znakomita większość prezentowanych eksponatów pochodzi ze zbiorów Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, które ostatnio wzbogaciły się o sześć portretów. Poddane pieczołowitej konserwacji, przywracającej im dawny blask, zostaną po raz pierwszy zaprezentowane szerszej publiczności na otwieranej wystawie.Zobaczymy także pamiątki rodzinne, które szczęśliwie ocalały pośród zawieruchy dziejowej. Na szczególną uwagę zasługuje niewielka kartka okolicznościowa z roku 1887, ozdobiona motywem rodzajowym, złożonym z kilku składanych papierowych elementów, którą otrzymała od Ferdynanda jego przyszła żona Matylda w dniu imienin.

Portret syna Czesława, mal. F.Olesiński ok. 1895 r.  Muzuem Żup Krakowskich Wieliczka

Nieprzypadkowo w tytule wystawy znalazły się słowa „malarstwo w kręgu rodzinnym”, bowiem uzdolniona plastycznie była też najstarsza córka Ferdynanda Maryla, zmarła w młodości uczennica Malczewskiego, której nieliczne zachowane prace także zaprezentowano. Familijny charakter ekspozycji został również zaakcentowany poprzez pokazanie wybranych obrazów żyjącej prawnuczki malarza, pani Lidii Olesińskiej, ostatniej z rodu artysty.

Warto w tym miejscu podkreślić, że niepospolity talent artysty – wieliczanina zasługuje na szersze uznanie i większą popularyzację. Malarstwo Ferdynanda Olesińskiego pod względem warsztatu nie ustępuje bowiem twórczości najbardziej znanych artystów tego okresu i niewątpliwie wpisuje się trwale w dziedzictwo kulturowe regionu.

Katalog z wystawy: Ferdynand Olesiński. Malrstwo w kręgu rodzinnym.

This entry was posted in aktualności. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F