aktualności

Wystawa: Czarni mnisi – klasztory benedyktyńskie w Tyńcu i Staniątkach

Zapraszamy na wystawę Czarni mnisi – klasztory benedyktyńskie w Tyńcu i Staniątkach, której otwarcie będzie miało miejsce 15 września 2006 r. o godz. 12.00 w Zamku Żupnym.

Obecnie otwierana wystawa ma na celu ukazanie tradycji i bogatego dziedzictwa zakonów (cystersów i benedyktynów), których dzieje ściśle splatały się z historią Wieliczki i żup krakowskich (tj. kopalni  soli i warzelni w Wieliczce i Bochni).

3gb_002

Na wystawie prezentowane będą liczne dokumenty, rękopisy i starodruki, oraz obrazy, sztychy, rzeźby a także naczynia i szaty liturgiczne. Prawdziwą ozdobą wystawy będą  średniowieczne wyroby złotnicze – złote i srebrne kielichy, pateny, relikwarze i monstrancje – pochodzące ze skarbca opactwa tynieckiego, a przechowywane obecnie w tarnowskiej katedrze. Tytuł wystawy nawiązuje do średniowiecznej nazwy benedyktynów, których ze względu na kolor ich habitów nazywano „mnichami czarnymi”. Wystawa pokaże dzieje tego zgromadzenia na ziemiach polskich kładąc szczególny akcent na dwa klasztory, znajdujące się najbliżej Wieliczki: w Tyńcu i Staniątkach. Opactwa te zarazem należały do najznamienitszych i najbogatszych w dawnej Polsce. Otwarcie   ekspozycji    będzie   uświetnione    koncertem    chorału    gregoriańskiego w wykonaniu benedyktynów z Tyńca.

This entry was posted in aktualności, wystawy. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F