aktualności

Wystawa: Artur Grottger znany i nieznany

Serdecznie zapraszamy na wystawę Artur Grottger znany i nieznany, którą można zwiedzić od 17 października do 30 grudnia 2008 roku. Artur Grottger jest jednym z czołowych przedstawicieli romantyzmu w malarstwie polskim.

Grottger zapisał się w historii polskiej sztuki przede wszystkim jako twórca patriotycznych cyklów rysunkowych, które wiele razy reprodukowane, stały się częścią kanonu sztuki narodowej. Stworzyły one topos martyrologicznej ikonografii, utrwaliły w pamięci i wyobraźni wielu pokoleń Polaków sceny powstańczych walk, agonii i męczeństwa, a także najważniejszą dla wymowy grottgerowskich dzieł ideę solidaryzmu narodowego.

artur Grottger znany i nienznay, Muzuem ŻUp Krakowskich Wieliczka. jpg

Artysta znany jest przede wszystkim jako ilustrator powstania styczniowego, tylko nieliczni wiedzą o jego innych pracach. Szkice, rysunki, akwarele ukazujące tzw. zwykłe życie – zwłaszcza wsi – są kompletnie nieznane. Latem 1855 r. po ukończeniu I roku studiów w Wiedniu, Grottger przebywał w Śledziejowicach koło Wieliczki w majątku Larysz – Niedzielskich.

To tam właśnie powstał najpiękniejszy obraz Sprzedaż konia w Śledziejowicach. Malarz i rysownik przebywał tu jeszcze wielokrotnie. Często też gościł w majątkach ziemskich w Małopolsce i na Ukrainie skąd czerpał tematykę do swych prac, ukazujących życie i obyczajowość odwiedzanych dworów.

Przebywając na wsi utrwalał krajobrazy, portretował mieszkańców i ilustrował ich codzienne życie. Ekspozycja w naszym muzeum przybliża owe mniej znane dzieła artysty, które pozwolą nam spojrzeć na jego twórczość z innej perspektywy.

This entry was posted in aktualności, wystawy. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F