aktualności

Wyróżnienie. Gala Europejskich Dni Dziedzictwa

Muzeum otrzymało wyróżnienie w czasie uroczystej gali 25. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w Opolu, która odbyła się 17 listopada 2017 roku. Temat przewodni tegorocznej imprezy to „krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”.

Nasze muzeum zostało nagrodzone wyróżnieniem za wzbogacenie oferty o cykl warsztatów plastycznych „Solą malowane”, grę rodzinną pt. „Nasze miasto wczoraj i dziś” oraz spacer tematyczny „W krajobrazie górniczej Wieliczki”. Wyróżnienie w imieniu Muzeum odebrała Teresa Kuc, kierownik Działu Edukacji. Warto dodać, że znaleźliśmy się w gronie sześciu wyróżnionych organizatorów z ponad 60 z Województwa Małopolskiego, nagród nie przyznawano.

Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków, to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków Starego Kontynentu.

Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają nieodpłatnie do zwiedzania zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do szerokiej grupy odbiorców.

W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku. Koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

 

 

This entry was posted in aktualności. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F