aktualności

Wydarzenia muzealne w 2014 roku

wystawy

do 16.02 | „Najstarsze, najcenniejsze, najciekawsze… Z muzealnego archiwum”, Zamek Żupny. Prezentacja najcenniejszych i najciekawszych archiwaliów Muzeum niedostępnych na co dzień

do 31 marca | „Sól na świecie w fotografii”, ekspozycja Muzeum w kopalni soli
Wystawa najlepszych prac przesłanych na międzynarodowy konkurs fotograficzny, ilustrujących szeroko rozumianą tematykę solną

7.03 – 15.06 | „Górnictwo w sztuce, sztuka w górnictwie”, Zamek Żupny
Wystawa przedstawi poszczególne dziedziny górnictwa (solnego, węglowego, naftowego, kruszcowego) za pomocą dzieł sztuki. Zaprezentowana zostanie twórczość malarzy profesjonalistów, takich jak: R. Malczewski, F. Olesiński, J. Duda-Gracz… oraz rzeźby o tematyce górniczej wykonane w węglu, drewnie, brązie, a także liczne wyroby medalierskie. Uzupełnią je przykłady twórczości literackiej, filmowej i muzycznej (pieśni górnicze).

27.06 – 14.09 | „Z teki artysty…”, Zamek Żupny
Autorska prezentacja prac Ewy Hoppe-Nowickiej, absolwentki krakowskiej ASP, tworzącej pejzaże i kompozycje abstrakcyjne w technice olejnej oraz collage. Wśród tematów znajdują się motywy górnicze miasta Wieliczka.

3.10.14 – 31.03.15 | „Sport w Wieliczce XIX-XXI w.”, Zamek Żupny
Wystawa przedstawi historię i współczesność towarzystw sportowych działających w Wieliczce od XIX w. – od TG Sokół zaczynając. Gromadzi dawne dokumenty, fotografie, puchary, medale, stroje, przybory sportowe . Współczesność pokazana zostanie poprzez trofea wybitnych sportowców wielickich oraz towarzyszący wystawie cykl spotkań z mistrzem.

Listopad – grudzień | „Zabytki na Liście UNESCO – Wieliczka, Bańska Szczawnica”, Muzeum w kopalni soli. Na ekspozycji zaprezentowane zostaną prace powstałe w czasie XVI Pleneru Artystów Niepełnosprawnych, organizowanego przy współpracy z Fundacją Sztuki Osób Niepełnosprawnych w Krakowie.

Imprezy

16.05  | „Noc muzeów”
Coroczna impreza realizowana w ramach wspólnej akcji z muzeami krakowskimi. Muzeum przygotowuje atrakcje dla dorosłych, dzieci i młodzieży, zgodne z ustalonym tematem wiodącym. Wydarzeniu towarzyszyć będzie iluminacja Zamku Żupnego (widowisko światło-dźwięk) i program artystyczny.

24.05, 5–6.07| „Sól dla Rzeczypospolitej”
Impreza muzealno-plenerowa prezentująca tematykę solną w Warszawie w czasie Święta Wisły–24.05.2014 r. i Ciechocinku Zdroju– w czasie Święta Soli i Chleba 5–6.07.2014 r. obejmuje: wystawę plenerową, pokaz warzenia soli w stylizacji XVII w., jatkę solną, zajęcia plastyczne dla dzieci, kino solne. Wręczenie beczki soli władzom samorządowym,

8.06 | „Święto Soli”
Cykliczna impreza muzealno-plenerowa, organizowana na Zamku Żupnym w Wieliczce, łącząca formę festynu z prezentacją dawnych i obecnych ośrodków produkcji soli w Polsce, pokazami warzelniczymi i rękodzielniczymi, warsztatami i zabawami tematycznie skupionymi na soli oraz koncertami zespołów muzycznych.

29.06, 27.07, 31.08, 28.09 | „Popołudnie ze Straussem”
XXI cykl letnich koncertów w wykonaniu Orkiestry Straussowskiej Obligato oraz znanych solistów scen operowych i operetkowych Polski. Impreza rokrocznie przyciąga melomanów z okolic Wieliczki, Krakowa oraz turystów przyjeżdżających zwiedzić wielicką kopalnię.

5-13.07 | 8. Summer Music Festival
wydarzenie muzyczne organizowane wspólnie z Polskim Towarzystwem Straussowskim. Na terenie Muzeum zaplanowano dwa koncerty: na dziedzińcu Zamku Żupnego oraz w ekspozycji podziemnej w kopalni soli w Wieliczce.

5-7.09 | Międzynarodowy Plener Artystów Niepełnosprawnych „Zabytki na Liście UNESCO – Wieliczka, Bańska Szczawnica”
XVI Plener Artystów Niepełnosprawnych zorganizowany zostanie przy współpracy z Fundacją Sztuki Osób Niepełnosprawnych w Krakowie.

13-14.09 | „Europejskie Dni Dziedzictwa”
Udostępnienie i prezentacja Muzeum w ramach projektu społeczno-edukacyjnego, organizowanego z inicjatywy Rady Europy i unii Europejskiej. W 2014 r. głównym punktem obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w Wieliczce będzie ekspozycja muzealna w kopalni soli i na Zamku Żupnym oraz warsztaty edukacyjne, adresowane do najmłodszych uczestników imprezy.

Listopad | „Dzień Otwartych Drzwi”
W ramach wspólnego przedsięwzięcia z muzeami krakowskimi zostaną udostępnione bezpłatnie szerokiej publiczności ekspozycje muzealne. Wydarzenie to, wzbogacone specjalnie przygotowanym programem, umożliwia odbiorcom kreatywne poznawania przestrzeni muzealnych i obiektów na co dzień niedostępnych.

Sesje i konferencje:

28.10 | „W 100 lecie wybuchu Wielkiej Wojny 1914-1918. Wieliczka na drodze ku niepodległości”

Spotkania Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

15.01 – Spotkanie opłatkowe
19.02 – Działalność Muzeum w roku 2013 i 2014 – prof. dr hab. Antoni Jodłowski
19.03 – Wieliczka dziś i jutro – Artur Kozioł – Burmistrz MiGm Wieliczka
23.04 – Dzieje szybu Daniłowicza – mgr inż. Danuta Krzysztofek, mgr inż. Józef
Charkot
21.05 – Wieliczanie na frontach I wojny światowej – mgr Leszek Rzepka
18.06 – Kryminalne zagadki dawnego Krakowa – mgr Joanna Świtała
przerwa wakacyjna
17.09 – Zastosowanie soli i roślin zielnych w świetle receptur z dawnych
aptekarskich manuałów – mgr Małgorzata Piera
22.10 – Rozrywki w dawnym Krakowie – mgr Joanna Świtała
19.11 – Historyczne związki Żup Krakowskich z górnictwem i hutnictwem
tatrzańskim – mgr inż. Józef Charkot, mgr Wojciech Gawroński
17.12 – Kaplica św. Kingi na starej fotografii – dr Barbara Konwerska

Programy  edukacyjne

Mama, tata i ja.

Rodzinne odkrywanie tajemnic Zamku Żupnego i Muzeum w kopalni soli, spotkania o godz. 10.00 i 12.30

12.01 – Z muzealnego archiwum
9.02 – Solne podróże
9.03 – Górnik – zawód niezwykły
13.04 – Rodzinna pisanka
11.05 – Podziemne podchody
1.06 – Turystyka dawniej i dziś
14.09 – Szlakiem wielickich zabytków – gra miejska
12.10 – Sport to zdrowie
9.11 – Bohaterowie wielickich podziemi
14.12 – Hej kolęda

Koncerty umuzykalniające. Koncerty odbywają się w Sali Gotyckiej Zamku Żupnego, organizowane są przy współpracy z Filharmonią im. K. Szymanowskiego w Krakowie

13.01 – „Głosy anielskie”
24.02 – „Na południe od Polski”
17.03 – „Georg Friedrich Haendel – muzyczne przygody Niemca w Anglii”
7.04 – „Bawimy się dźwiękiem”
5.05 – „Opera „Krakowiacy i górale”
26.05 – „Pocztówka z Ukrainy”

15.04 |„Najpiękniejsza pisanka z soli”
XV edycja konkursu plastycznego, jedynego tego rodzaju w Polsce. Zadaniem uczestników będzie wykonanie pisanki z soli przy wykorzystaniu różnorodnych technik zdobienia. Do udziału zostaną zaproszone plastycznie uzdolnione dzieci i młodzież z całej Polski.

4-14.02 | Ferie w Muzeum (wtorek-piątek )
15.02 – Bal
Spotkania dzieci i młodzieży w Muzeum, które zakończy Bal karnawałowy w Sali Gotyckiej Zamku Żupnego

1, 8, 15, 22, 29 lipca i 5, 12, 19, 26 sierpnia | Lato w Muzeum – wtorki (uczestnicy indywidualni), czwartki (grupy zorganizowane)
Cykliczne, interaktywne zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży w Zamku Żupnym i w Muzeum w kopalni soli.

„Historia jednego zabytku”
Konkurs kierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zadaniem uczestników będzie opisanie wg własnego pomysłu historii, z zachowaniem regulaminowych reguł, wybranego zabytku znajdującego się w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. Konkurs zostanie zorganizowany przy współpracy z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN w Krakowie.

październik – grudzień „Solna Akademia Dziecięca”
Projekt edukacyjny dla klas I szkół podstawowych. Słuchacze Akademii otrzymają indeksy, będą uczestniczyli w cyklu spotkań połączonych z warsztatami edukacyjnymi. W zamierzeniu – pogadanki, pokazy multimedialne, zajęcia praktyczne przybliżą dzieciom dziedzictwo kulturowe „Małej ojczyzny” i zachęcą do wizyt w Muzeum.

This entry was posted in aktualności. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F