Obiekt tygodnia

Wózek (tzw. pies węgierski)

Wózki kopalniane, zwane „psawózek węgierskimi węgierskimi”, pojawiły się w wyrobiskach wielickich pod koniec XVIII w. Kurs obsługi nowych urządzeń transportowych prowadzili górnicy z Węgier. Dość zabawna ich nazwa najprawdopodobniej wiąże się z odgłosami, które wydawały koła wózków podczas ruchu. Dla ułatwienia przewozu ładunku (urobku solnego), stosowano podkłady z desek bukowych, układane na podłożu (spągu).

Wózków – „psów” rozróżniano kilka rodzajów:

– „pies” do transportu bałwanów, beczek z solą oraz dużych kruchów solnych, zbudowany całkowicie z drewna,

  • „pies” do transportu bałwanów, beczek i większych kruchów solnych, zbudowany z drewna i żelaza, z odlewanymi kołami,
  • „pies skrzynkowy” (węgierski), służący do transportu drobnej soli,„pies szybikowy”, dostosowany do transportu pionowego.
This entry was posted in Obiekt tygodnia. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F